Monitorizare Mărci & IG

Protejarea unei mărci presupune un proces complex care începe cu depunerea cererii de marcă și continuă cu protejarea constantă împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.

Titularul unei mărci este singurul responsabil de protecția mărcii sale și care poate acționa împotriva cererilor de marcă similare sau identice prin redactarea și depunerea unei opoziții în termen de 2 luni de la publicare pe site-ul OSIM, și 3 luni de la publicare în cazul mărcilor europene.

Oferim servicii de monitorizare de mărci și indicații geografice pe bază de abonament lunar sau anual, care cuprind:

  • Verificarea periodică a Buletinului Oficial de Proprietate Industrială-secțiunea Mărci și Indicații Geografice;
  • Întocmirea de rapoarte lunare pentru mărcile monitorizate;
  • Servicii de monitorizare a mărcilor și indicațiilor geografice înregistrate la OSIM;
  • Redactare de opoziții și contestații în termenul legal la cererile de înregistrare la OSIM a mărcilor și indicațiilor geografice ulterioare similare sau identice;
  • Servicii de monitorizare a mărcilor și indicațiilor geografice înregistrate la OHIM

Vezi și alte servicii