Etapele înregistrării unei mărci la OSIM

Etapele înregistrării

  1. Cererea de înregistrare marcă se depune la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M).
  2. Cererea de înregistrare marcă se depune completată în mod corect, împreună cu dovada achitării taxelor minime necesare (taxă de înregistrare și taxă publicare).
  3. După 7 zile de la data depunerii cererii de marcă, aceasta se publică în Buletinul de Proprietate Industrială al OSIM.
  4. În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de marcă trebuie achitată taxa de examinare la OSIM.
  5. Dacă marca este admisă de OSIM, aceasta se publică în Registrul Național al Mărcilor, iar la cerere se poate elibera certificat de înregistrare marcă, cu condiția achitării taxei de eliberare.
  6. În termen de 2 luni de la data publicării mărcii în BOPI, persoanele interesate pot să facă opozitțe.
 

Beneficiile înregistrării mărcii

Obține acum o constultanță gratuită!

Convenția europeană de brevete (European Patent Convention) a instituit o procedură europeană unică de acordare a brevetelor pe baza unei singure cereri.

Mai mult, instituția a creat un organism uniform de drept substanțial privind brevetele, conceput să ofere o protecție printr-o procedură mai simplă, mai ieftină și mai puternică pentru invențiile din statele contractante.