ETAPELE ÎNREGISTRĂRII UNEI MĂRCI LA OSIM

 • 1. Cererea de înregistrare marcă se depune la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M).
 • 2. Cererea de înregistrare marcă se depune completată în mod corect, împreună cu dovada achitării taxelor minime necesare (taxă de înregistrare și taxă publicare)
 • 3. După 7 zile de la data depunerii cererii de marcă, aceasta se publică în Buletinul de Proprietate Industrială al OSIM
 • 4. În termen de 2 luni de la data publicării cererii de marcă în BOPI, persoanele interesate pot să facă opoziții, care se depun la OSIM.
 • 5. În termen de 3 luni de la data depunerii cererii de marcă, trebuie achitată taxa de examinare pentru finalizarea cererii de marcă
 • 6. Daca marca este admisă de OSIM, aceasta se publică în Registrul National al Mărcilor și la cerere, se poate elibera certificat de înregistrare marca, cu condiția achitării taxei de eliberare.

BENEFICIILE INREGISTRARII MARCII

 • Taxele de înregistrare a mărcii se achita o singură dată, la înregistrare si oferă protecție pentru 10 ani;
 • Marca înregistrata oferă un drept de proprietate pentru titularul acesteia;
 • Prin înregistrarea unei mărci se oferta protecție brand-ului utilizat in activitatea comerciala si oferă valoare produsului/serviciului comercializat
 • Marca este un instrument de marketing foarte puternic deoarece prin notorietatea
  acesteia și modul de comunicare, aceasta poate influența pozitiv decizia de cumpărare și experiența consumatorului.
 • Marca reprezintă cartea de vizita a producătorului.