Să ne imaginăm că ați creat noi desene și modele industriale. Doriți să comercializați și să distribuiți produsul pe piața Uniunii Europene (UE), însă vă temeți ca nu cumva alții să culeagă roadele de pe urma desenului/modelului pe care tocmai l-ați creat. Prin urmare, doriți să îl protejați.

Desen sau model comunitar înregistrat sau neînregistrat?

Ambele oferă următoarea protecție:

  • Fabricarea unui produs care încorporează (sau pe care este aplicat) un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.
  • Punerea pe piață a unui produs care încorporează (sau pe care este aplicat) un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.
  • Oferirea spre vânzare a unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.
  • Promovarea unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.
  • Importul/exportul unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerat ilegal.

Pe de altă parte, desenele și modelele comunitare înregistrate diferă substanțial de cele neînregistrate în ceea ce privește întinderea și durata protecției.

Diferențe în ceea ce privește durata protecției:

Un desen sau model comunitar înregistrat este valabil inițial timp de cinci ani de la data depunerii și poate fi reînnoit pe perioade de cinci ani, până la maximum 25 de ani, pe când Un desen sau model comunitar neînregistrat beneficiază de protecție pe o perioadă de trei ani de la data la care a fost făcut prima oară public pe teritoriul Uniunii Europene. După trei ani, protecția nu se mai poate prelungi.

Diferențe în ceea ce privește întinderea protecției:

Desenele și modelele comunitare înregistrate sunt protejate împotriva altora similare, chiar desenul sau modelul contrafăcut a fost realizat cu bună-credință, adică fără a avea cunoștință de existența desenului sau modelului anterior, pe când Desenele și modelele comunitare neînregistrate acordă dreptul de a împiedica utilizarea comercială a unui alt desen sau model doar dacă acesta reprezintă o copie efectuată cu intenție și cu rea-voință a desenului sau modelului protejat, adică având cunoștință de existența desenului sau modelului anterior.

Protecția juridică oferită de un desen sau model înregistrat este mai puternică și mai transparentă. Pe de altă parte, nu este întotdeauna ușor de dovedit că ați dezvăluit un desen sau model în Uniunea Europeană la un anumit moment. De asemenea, s-ar putea să fie dificil de dovedit că desenul sau modelul dumneavoastră a fost copiat intenționat și că autorul contrafacerii ar fi trebuit să știe despre existența lui. În schimb, un desen sau model înregistrat este însoțit de un certificat, cu ajutorul căruia vă puteți dovedi mai ușor dreptul de proprietate.

Sursa: EUIPO