+40 745 160 163

Ghid privind reprezentarea desenelor și modelelor la EUIPO.

Înregistrarea desenelor și modelelor la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) devine din ce în ce mai esențială pentru afaceri. Protejarea designului nu doar că oferă o protecție juridică, dar și întărește poziția competitivă pe piață. Cheia succesului constă în reprezentarea clară și precisă a designului. Acest ghid detaliat oferă informații esențiale pentru asigurarea unei reprezentări corecte și eficiente.

Reprezentarea designului

Reprezentarea designului trebuie să fie o reproducere grafică sau fotografică, fie în alb-negru, fie în culoare. Indiferent de modalitatea de depunere a cererii (electronică sau pe hârtie), designul trebuie să fie redat pe un fundal neutru și să nu fie retușat cu cerneală sau lichid corector. Calitatea trebuie să permită distingerea clară a tuturor detaliilor, permițând reducerea sau mărirea la o dimensiune maximă de 8 cm pe 16 cm pentru înregistrarea în Registrul Desenelor Comunitare și pentru publicarea în Buletinul Desenelor Comunitare. Curtea de Justiție a hotărât că, pentru a obține o dată de depunere, cererea trebuie să conțină o reprezentare care să permită identificarea clară a obiectului pentru care se solicită protecția.

  1. Fundal neutru

Fundalul trebuie să fie neutru astfel încât designul să fie clar distinct de mediul înconjurător, fără interferențe de la alte obiecte, accesorii sau decorațiuni care ar putea crea îndoieli cu privire la protecția solicitată. Un fundal de culoare predominantă este acceptabil dacă contrastează suficient cu designul. Contrastul trebuie să fie suficient pentru a face vizibile toate caracteristicile designului. Uneori, un fundal mai închis poate ajuta atunci când designul este clar sau palid și invers.

  1. Elemente externe desenului sau modelului

Vederile nu trebuie să includă elemente externe și străine, cu excepția cazurilor în care acestea nu creează îndoieli asupra protecției solicitate și servesc doar unui scop ilustrativ. De exemplu, includerea unei mâini într-o reprezentare a unui design de mănușă este acceptabilă, deoarece ilustrează modul de utilizare, iar mâna umană nu este eligibilă pentru protecția designului. Cu toate acestea, exemplele care includ elemente externe, cum ar fi un manechin care poartă un costum de baie, nu sunt acceptabile deoarece manechinul este extern designului.

  1. Cerințe privind reprezentarea vederilor designului

Reprezentarea grafică trebuie să dezvăluie caracteristicile designului pentru care se solicită protecția și să fie suficient de clară și precisă pentru a determina obiectul protecției. Se recomandă utilizarea vederilor aspectuale, care prezintă designul din anumite direcții, cum ar fi vedere în perspectivă, vedere frontală, vedere de sus, vedere din dreapta, vedere din stânga, vedere din spate și vedere de jos. Pentru depunerea designului, este suficientă o singură vedere aspectuală, dar alte tipuri de vederi, cum ar fi vederile explodate sau secționale, nu pot fi depuse singure.

  1. Numărul de vederi

Se pot depune maxim șapte vederi diferite pentru a reprezenta designul. Vederile pot fi în plan, în elevație, secționale, în perspectivă sau explodate. Doar o copie a fiecărei vederi trebuie depusă.

  1. Consistența vederilor

Examinatorul va verifica dacă vederile se referă la același design, adică la aspectul aceluiași produs sau al părților sale. Se recomandă ca designul să fie reprezentat folosind un singur format vizual (de exemplu, desen sau fotografie). De exemplu, combinarea unui desen și a unei fotografii care prezintă o jucărie vehicul este considerată inacceptabilă. Reprezentările pot fi în alb-negru sau în culoare. Combinațiile de vederi alb-negru cu vederi color vor fi respinse din cauza inconsistenței.

  1. Cerințe specifice pentru diferite tipuri de vederi

Desenele sau modelele cu poziții alternative (= se referă la designuri care pot fi prezentate în mai multe configurații sau poziții diferite. Aceste poziții alternative arată cum poate fi modificat designul în diverse configurații) sunt acceptabile dacă nu au fost adăugate sau eliminate părți. Vederile explodate, care arată părțile unui produs demontate, trebuie combinate cu cel puțin o vedere a produsului asamblat. Vederile parțiale trebuie combinate cu cel puțin o vedere a produsului asamblat. Vederile secționale trebuie să fie clare și să nu conțină indicații tehnice precum linii axiale sau dimensiuni.

  1. Seturi de articole

Un set de articole este un grup de produse de același tip, considerate a aparține împreună și utilizate astfel. De exemplu, un set de șah. Spre deosebire de un produs complex, articolele unui set nu sunt conectate mecanic. Un set de articole poate fi reprezentat într-o singură cerere de design dacă articolele sunt legate prin complementaritate estetică și funcțională și sunt vândute împreună în mod normal.

  1. Utilizarea disclaimerelor vizuale pentru excluderea caracteristicilor din protecție

În unele cazuri, există elemente ale desenelor sau modelelor pentru care nu dorim să solicităm protecție legală. Pentru a clarifica aceste aspecte în reprezentarea grafică sau fotografică, este necesar să folosim disclaimere vizuale.Disclaimerele trebuie să fie evidente din reprezentarea designului. Acestea indică ce caracteristici ale designului nu sunt protejate. Pot fi utilizate linii întrerupte, estompare sau umbrire pentru a exclude caracteristicile nedorite. Recomandarea generală este ca reprezentările grafice sau fotografice să arate doar designul revendicat, însă disclaimerele vizuale pot fi utilizate când reprezentarea conține părți pentru care nu se solicită protecția.

  1. Text explicativ, cuvinte sau simboluri

Niciun text explicativ, cuvinte sau simboluri nu trebuie afișate în vederi. Dacă acestea nu fac parte din design, examinatorul le poate elimina din vederi. Dacă nu este posibilă eliminarea lor, solicitantul va fi rugat să trimită vederi curate sau să retragă pe cele defectuoase. Dacă acestea fac parte din design, sunt acceptabile.

Daca ai nevoie de asistenta in inregistrarea unor desene sau modele la EUIPO poti contacta un consilier din cadrul Agentiei Tas la adresa de mail: office@agentiatas.ro.