+40 745 160 163

Observatorul European pentru Încălcările Drepturilor de Proprietate Intelectuală.

În era globalizată și digitalizată a secolului XXI, creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial sunt pilonii centrali ai bogăției economice, culturale și sociale europene. În acest context, protecția drepturilor de proprietate intelectuală (PI) devine esențială. Observatorul European pentru Încălcările Drepturilor de Proprietate Intelectuală, parte a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), joacă un rol crucial în această protecție, susținând conștientizarea, educația și aplicarea legii în domeniul PI.

Observatorul a fost creat în aprilie 2009, sub numele de Observatorul European pentru Contrafacere și Piraterie, în cadrul Direcției Generale Piața Internă și Servicii a Comisiei Europene. Cooperarea strânsă între EUIPO și Observator a început în aprilie 2011, iar în 2012, Observatorul a fost integrat complet în EUIPO, sub denumirea actuală. Această integrare a permis Observatorului să beneficieze de expertiza și resursele EUIPO, devenind astfel un centru de excelență în informare și protecție a drepturilor de PI.

Criminalitatea în domeniul PI are un impact devastator asupra economiei, sănătății și siguranței cetățenilor, dar și asupra mediului. Se estimează că pierderile anuale cauzate de aceste infracțiuni se ridică la 83 de miliarde de euro, afectând sectoare economice esențiale și ducând la pierderea a aproximativ 670.000 de locuri de muncă. Veniturile generate de aceste infracțiuni sunt utilizate de organizațiile internaționale de crimă organizată pentru a susține activități precum spălarea de bani, traficul de droguri și sclavia modernă.

Așadar, combaterea infracțiunilor de PI necesită o colaborare strânsă la nivelul UE. Observatorul lucrează în strânsă colaborare cu agenții europene precum Europol și Eurojust, dar și cu autoritățile naționale din statele membre. Prin diverse inițiative și evenimente de construire a cunoștințelor, Observatorul facilitează schimbul de bune practici și experiențe între autoritățile de aplicare a legii, judecători și procurori.

Observatorul European pentru Încălcările Drepturilor de Proprietate Intelectuală este organizat în mai multe servicii și grupuri de lucru, fiecare având responsabilități distincte și complementare:

  • Serviciul de aplicare a legii: Acest serviciu coordonează proiectele și activitățile legate de aplicarea legii în domeniul PI. Aceasta include dezvoltarea de instrumente și resurse pentru autoritățile de aplicare a legii, precum și organizarea de programe de instruire și inițiative de cooperare la nivel european și internațional.
  • Serviciul de conștientizare și cunoștințe despre PI: Responsabil pentru inițiativele de sensibilizare a publicului și educație în domeniul PI, acest serviciu lucrează pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul cetățenilor cu privire la importanța protecției drepturilor de PI.
  • Serviciul de PI în lumea digitală: Se concentrează pe aspectele legate de protecția drepturilor de PI în mediul digital. Acest serviciu colaborează cu intermediarii digitali și abordează problemele de drepturi de autor în contextul tehnologiilor emergente.

Conștientizare și educație.

Un aspect crucial al misiunii Observatorului este educarea cetățenilor, în special a tinerilor și consumatorilor, despre valoarea proprietății intelectuale și consecințele negative ale încălcării acesteia.

Observatorul și partenerii săi lucrează pentru a face din criminalitatea în domeniul PI o prioritate în aplicarea legii și pentru a se asigura că tinerii înțeleg, încă de la o vârstă fragedă, importanța drepturilor de PI. Indiferent dacă este vorba despre combaterea medicamentelor contrafăcute în timpul pandemiei sau despre educarea publicului cu privire la importanța respectării drepturilor de PI, Observatorul și rețelele sale fac sistemul de PI mai integrat și mai eficient.