+40 745 160 163

Ultimele noutăți aduse de reforma legislativă UE în cazul de desenelor și modelelor industriale.

După mai mult de două decenii, Uniunea Europeană (UE) începe o revizuire substanțială a sistemului său de design, marcând un moment crucial în dreptul proprietății intelectuale. Decizia de a reforma sistemul derivă dintr-o nevoie urgentă de a aborda provocările generate de avansurile tehnologice rapide, de a asigura claritatea și transparența în regulile de protecție a designului și de a se adapta peisajului în continuă schimbare al creării și utilizării designului. Să explorăm în profunzime motivele din spatele acestei reforme, modificările cheie pe care le aduce și implicatiile sale pentru părțile interesate.

De ce a fost necesară această reformă?

Cererea de reformă a răsunat în comunitatea de design a UE, cu părțile interesate exprimând preocupări cu privire la caracterul învechit al cadrului legal existent. Utilizatorii au căutat o clarificare crescută, transparență și conștientizare a regulilor de protecție a desenelor și modelelor pentru a naviga eficient în complicațiile legate de dreptul proprietății intelectuale. Mai mult, apariția noilor tehnologii a transformat fundamental modul în care sunt concepute, produse și utilizate desenele și modelele. În acest peisaj în continuă evoluție, a devenit imperativ să se redefinească ce constituie designuri protejate, cum sunt ele apărate și unde se situează limitele protecției.

Reforma urmărește realizarea mai multor obiective generale:

     1.Modernizarea definițiilor

 Definițiile desenelor și modelelor și produsului sunt actualizate pentru a cuprinde designurile digitale și virtuale, inclusiv animația și formele non-fizice. Înțelegerea tradițională a protecției designului este extinsă pentru a se adapta naturii dinamice a practicilor contemporane de desene și modele.

Așadar, prima modificare semnificativă constă în lărgirea definiției de “desen/model”, pentru a include animația, mișcarea și tranzițiile. Astfel, “desen sau model” va însemna aspectul întregului sau a unei părți a unui produs rezultat din caracteristicile, în special liniile, contururile, culorile, forma, textura, materialele produsului însuși/sau decorația acestuia, incluzând mișcarea, tranziția sau orice alt tip de animație a acestor caracteristici.

În plus, “produsul” va fi definit acum ca fiind “orice element industrial sau artizanal, cu excepția programelor de calculator, indiferent dacă este încorporat într-un obiect fizic sau se materializează într-o formă non-fizică“. Aceste noi definiții reflectă evoluția tehnologică și diversitatea formelor de design în era digitală și reprezintă o adaptare necesară pentru a reflecta realitățile moderne ale creației și utilizării desenelor și modelelor.

     2.Claritate și Certitudine

 Certitudinea juridică este îmbunătățită prin obiectivele și scopurile clare ale drepturilor de design. Ambiguitățile referitoare la posibilitatea de protecție a desenelor și modelelor digitale efemere și a caracteristicilor care nu sunt vizibil aparente în timpul utilizării produsului sunt abordate, oferind o mai mare claritate pentru părțile interesate.

     3. Noul regim de reprezentare a desenelor și modelelor

Reforma aduce în prim-plan un regim nou și modernizat de reprezentare a desenelor și modelelor, fiind unul dintre aspectele centrale ale întregului proces. Noile definiții nu pot fi puse în aplicare fără o modalitate adecvată de reprezentare a desenelor și modelelor.

Una dintre schimbările majore privește data de depunere, care va fi aplicabilă în întreaga UE. Astfel, pentru a obține data de depunere a desenului sau modelului dvs., trebuie să prezentați imagini clare ale acestuia sau o reprezentare care să fie suficient de clară. Claritatea devine astfel singura cerință pentru data de depunere, însă rămâne o provocare definirea precisă a clarității în acest context.

Directiva privind desenele și modelele industriale urmărește să implementeze această regulă pentru regimul de reprezentare a desenelor și modelelor industriale: orice formă de reproducere vizuală este acceptată, ceea ce înseamnă că vederile pot fi statice, dinamice sau animate. Toate mijloacele, inclusiv videoclipurile și imaginile generate de computer, sunt considerate acceptabile pentru a reprezenta un design în scopuri de depunere și protecție.

        4. Simplificare normelor

O primă schimbare importantă este facilitarea depunerii. Înainte de reformă, era posibil să depuneți un desen sau model industrial UE fie la EUIPO, fie la birourile naționale. După aplicarea modificărilor, depunerea la nivelul UE va fi posibilă doar la EUIPO. În plus, noua lege prevede că EUIPO ar putea oferi asistență utilizatorilor în clasificarea desenelor sau modelelor, ajutându-i să aleagă clasele corespunzătoare din baza de date armonizată.

O altă modificare semnificativă se referă la cererile multiple. În prezent, este necesar ca desenele sau modelele industriale depuse împreună să fie legate de aceeași clasă de produse sau servicii. Cu toate acestea, reforma elimină această cerință de unitate de clasă, permițând solicitanților să depună mai multe desene sau modele într-o singură cerere pe clase diferite. Această schimbare facilitează procesul de depunere și reduce costurile asociate cu administrarea desenelor sau modelelor multiple. Totuși, există o limită de 50 de desene sau modele industriale pentru fiecare cerere multiplă.

     5. Alte modificări

Reforma aduce o serie de schimbări semnificative în ceea ce privește regimurile de modificare și invalidare a desenelor sau modelelor industriale.

În ceea ce privește modificarea și alternarea desenului sau modelului înregistrat, detaliile specifice urmează să fie stabilite în viitor. Cu toate acestea, se știe că orice modificare sau alterare va fi permisă numai în detalii nesemnificative, păstrând astfel integritatea și coerența desenului sau modelului înregistrat.

O altă schimbare importantă vizează procedura de invalidare a desenelor sau modelelor industriale. Dacă, de exemplu, ați comercializat un produs fără protecție pentru desenul sau modelul său industrial, iar apoi cineva a înregistrat acel design în fața EUIPO pentru a vă împiedica să continuați să vindeți produsul, noua lege propune o procedură de invalidare mai rapidă. Această procedură permite examinarea cererii de declarare a nulității cu prioritate, oferindu-vă posibilitatea de a contesta în mod eficient drepturile deținătorului asupra desenului sau modelului industrial. Această schimbare are scopul de a proteja drepturile proprietarilor de afaceri și de a asigura un proces mai eficient de gestionare a contestațiilor legate de proprietatea intelectuală.

Cum vor beneficia titularii de desene și modele de aceste schimbări?

Reforma promite să aducă avantaje tuturor celor implicați în domeniul desenelor și modelelor. Prin simplificarea și modernizarea sistemului, se va facilita accesul la protecția desenelor și modelelor, stimulând inovația și oferind un cadru juridic mai clar și mai sigur. Titularii de desene și modele vor observa o reducere a complexității procedurilor de depunere, vor beneficia de mai multe oportunități pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală și vor avea o protecție mai solidă pentru o varietate de forme de desene și modele.

Când va intra în vigoare noua lege?

Regulamentul și Directiva privind Desenele și Modelele sunt programate să intre în vigoare în etape. Se așteaptă ca prevederile inițiale să devină active până la începutul anului 2025, urmate de legislația secundară în 2026. Statele membre vor avea apoi timp până în 2027 pentru a transpune directiva în legislația lor națională, asigurând o implementare completă și uniformă în întreaga Uniune Europeană.