+40 745 160 163

Metode de evaluare și monetizare a proprietății intelectuale.

În lumea afacerilor contemporane, proprietatea intelectuală (PI) a devenit unul dintre cele mai valoroase active pentru start-up-uri și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Cu toate acestea, multe dintre aceste companii trec cu vederea potențialul uriaș pe care îl reprezintă activele lor de PI. Într-o discuție recentă la EUIPO (“Ideas Powered for business talk”), s-a evidențiat că doar 1 din 10 întreprinderi mici din UE dețin drepturi de proprietate intelectuală înregistrate. Cu toate acestea, dintre acelea care și-au înregistrat PI, 93% au observat un impact pozitiv asupra afacerii lor.

Activele unei întreprinderi pot fi împărțite în două categorii: active tangibile – inclusiv clădiri, utilaje, echipamente, materiale de birou, etc; și active intangibile – care nu au o existență fizică și reprezintă rezultatul creativității și inovației unei companii, cum ar fi: brevetele de invenție, mărcile comerciale, desenele și modelele, know-how-ul, etc.

Unul dintre pașii esențiali pentru valorificarea PI-ului îl reprezintă identificarea și catalogarea completă a tuturor activelor de PI deținute. De la brevete și mărci comerciale la desene sau modele și alte creații intelectuale, o înțelegere profundă a acestor active reprezintă baza strategiei de monetizare.

Protejarea drepturilor legale asupra PI-ului este la fel de importantă. Într-un mediu competitiv, securizarea acestor drepturi transformă PI-ul într-un instrument valoros pentru atragerea clienților, investitorilor și partenerilor de afaceri.

Evaluarea mărcilor comerciale

Într-o tranzacție comercială care implică vânzarea unui activ, inclusiv a unui activ intangibil cum ar fi o marcă comercială, este esențial să se ajungă la prețul exact la care vânzătorul este dispus să o vândă și cumpărătorul este dispus să o cumpere într-un timp rezonabil.

Cu toate acestea, vânzătorii găsesc dificil să stabilească un preț pentru vânzarea activului și să găsească cumpărători care să cumpere la acel preț. Evaluarea unui activ poate ajuta un cumpărător să determine prețul său aproximativ, inclusiv al unei mărci comerciale, folosind diferite metode de evaluare.

Antreprenorii sau deținătorii de mărci comerciale se întreabă adesea despre valoarea mărcii lor. Astfel, evaluarea mărcii comerciale are o importanță deosebită, mai ales datorită numărului tot mai mare de cazuri în care valoarea activelor intangibile, cum ar fi marca comercială, este considerată mai mare decât cea a activelor tangibile.

Există multe metode de evaluare a mărcilor comerciale și a celorlalte drepturi de proprietate intelectuală. Cu toate acestea, următoarele trei metode de evaluare sunt abordările general acceptate:

  1. Metoda venitului

Metoda venitului este una dintre cele mai frecvent utilizate pentru evaluarea proprietății intelectuale (PI). Această metodă evaluează valoarea activului de PI pe baza veniturilor economice pe care se estimează că le va genera în viitor, ajustate la valoarea lor actuală. Este o metodă preferată pentru activele de PI care au fluxuri de numerar pozitive și pentru care este posibil să estimăm cu încredere aceste fluxuri de numerar pentru perioadele următoare.

  1. Metoda pieței

Metoda pieței în evaluarea proprietății intelectuale (PI) se bazează pe compararea prețului real plătit pentru transferul drepturilor asupra unui activ similar de PI în situații sau condiții comparabile. Cu alte cuvinte, se ia în considerare cât s-a plătit în mod real pentru un activ similar de PI într-un context similar. Această metodă este apreciată pentru simplitatea sa și pentru faptul că se bazează pe informații de piață concrete. Deoarece se folosește de tranzacțiile reale care au avut loc pe piață, este adesea utilizată pentru a obține valori aproximative ale activelor de PI. Aceste valori pot fi apoi utilizate în diverse scopuri, cum ar fi stabilirea ratelor de licențiere pentru utilizarea PI-ului, etc.

  1. Metoda costului

Metoda costului în evaluarea proprietății intelectuale (PI) determină valoarea unui activ de PI prin calcularea costurilor necesare pentru reproducerea sau reconstituirea acestuia. Este utilă în special pentru activelor care pot fi ușor recreat, precum un brevet de invenție pentru un dispozitiv electronic, unde costurile de proiectare și fabricare sunt relativ ușor de estimat.

Această metodă nu ia în considerare costurile irosite sau investițiile anterioare, nici caracteristicile unice sau inovatoare ale activului de PI. Din acest motiv, în unele situații, utilizarea acestei metode poate subestima valoarea reală a activului de PI. Pentru o evaluare mai cuprinzătoare și precisă, este recomandată utilizarea metodei costului în combinație cu alte metode de evaluare a proprietății intelectuale.

Dacă aveți nevoie de asistență sau reprezentare in vederea inregistrării unei mărci la OSIM sau EUIPO, Agentia Tas vă stă la dispoziție la adresa de mail: office@agentiatas.ro sau la numărul de telefon: 0745160163.