+40 745 160 163

Ce poți face în cazul primirii un aviz de refuz provizoriu de la OSIM?

Obținerea unei mărci înregistrate poate fi un pas crucial pentru succesul unei afaceri. Cu toate acestea, în unele cazuri solicitantul poate primi un aviz de refuz provizoriu de la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), semnalând că cererea lui nu îndeplinește anumite condiții legale. În astfel de situații, este esențial să se abordeze această problemă în mod corespunzător, având în vedere procedurile și termenele prevăzute de lege.

Potrivit Articolului 21 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, OSIM efectuează o examinare amănunțită a cererii de înregistrare a mărcii, care include verificarea conformității cu motivele de refuz enumerate la Articolul 5, alineatul (1). Dacă cererea îndeplinește condițiile legale, OSIM decide admiterea acesteia. În caz contrar, solicitantul primește un aviz de refuz provizoriu.

În conformitate cu prevederile legale, OSIM oferă solicitantului 30 de zile pentru a răspunde la avizul de refuz. În acest interval, solicitantul poate să-și exprime punctul de vedere, să prezinte argumente solide și să arate de ce consideră că marca lui ar trebui admisă, contracarând motivele invocate de OSIM.

Motivul pentru care OSIM poate emite un aviz de refuz provizoriu se bazează pe anumite motive absolute, conforme cu Articolul 5, alineatul (1) al Legii mărcilor.

Acestea includ:

  • Lipsa de caracter distinctiv
  • Compoziția exclusivă din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante
  • Semne constituite exclusiv din forma produsului sau din alte caracteristici impuse de natura produsului, necesare obținerii unui rezultat tehnic sau care conferă o valoare substanțială produsului
  • Mărci care conțin semne cu valoare simbolică înaltă, în special simboluri religioase
  • Contrarietatea cu ordinea publică sau bunelor moravuri

O strategie concretă

În următoarele rânduri, vom detalia o strategie concretă pentru abordarea unui aviz de refuz provizoriu, având ca exemplu unul dintre motivele absolute de refuz, anume lipsa caracterului distinctiv.

În situația în care OSIM emite un aviz de refuz provizoriu invocând lipsa de caracter distinctiv conform Articolului 5, alineatul (1), lit. (b) al Legii mărcilor, există o strategie juridică puternică pe care solicitantul o poate adopta pentru a susține admiterea mărcii sale. Această strategie se bazează pe prevederile Articolului 5, alineatul (2) al aceleiași legi, care oferă oportunitatea de a demonstra că, în ciuda situației inițiale, marca a dobândit caracter distinctiv prin utilizare.

Conform Articolului 5, alineatul (2), „Înregistrarea unei mărci nu este refuzată sau, după caz, înregistrarea nu este anulată în conformitate cu dispozițiile alin. (1) lit. b), c) sau d) dacă înainte de data de depozit a cererii de înregistrare sau înainte de data depunerii cererii de anulare marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării.”

Așadar, o marcă inițial nedistinctivă poate deveni distinctivă prin utilizare. Marca a dobândit caracter distinctiv atunci când a fost utilizată atât de mult timp și pe scară atât de largă încât consumatorii nu mai consideră cuvântul ca fiind o expresie obișnuită, ci ca un simbol special al produselor sau serviciilor unei anumite companii.

Pentru a dovedi acest aspect, poți opta pentru următoarea strategie în răspunsul tău la avizul de refuz provizoriu:

  • Consolidează argumentele în favoarea caracterului distinctiv furnizând dovezi de utilizare. Aceste dovezi pot include rapoarte de vânzări, studii de piață, recenzii ale consumatorilor și alte materiale care atestă că marca a devenit recunoscută și apreciată de public.
  • Detaliază istoricul utilizării mărcii tale și evidențiază momentele cheie în care aceasta a devenit distinctivă. Cu cât poți demonstra o evoluție constantă și semnificativă, cu atât vei solidifica argumentarea ta.
  • Solicită sfaturile unui avocat specializat în dreptul mărcilor pentru a asigura coerența răspunsului tău. Specialiștii din cadrul Agenției TAS pot oferi asistență în formularea unei strategii juridice eficiente.