+40 745 160 163

reinnoire marca
reinnoire marca

Reînnoirea mărcii: element cheie al succesului

     
Potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, înregistrarea unei mărci produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii și are o valabilitate de 10 ani. După expirarea acestui termen, reînnoirea mărcii devine un pas esențial în gestionarea și protejarea drepturilor asupra mărcii respective. Articolul 33 și următoarele articole din lege stabilesc în mod specific detaliile și regulile pentru procesul de reînnoire a mărcilor comerciale.

1. Cum diferă reînnoirea de înregistrarea inițială?

Reînnoirea mărcilor comerciale reprezintă un proces administrativ semnificativ diferit de procedura inițială de înregistrare a acestora. Înregistrarea inițială implică o serie de pași care includ depunerea unei cereri, examinarea cererii de către OSIM și,  în anumite cazuri, opoziții din partea altor părți interesate. Această procedură poate fi complexă și poate dura mai mult timp.

Pe de altă parte, reînnoirea mărcii comerciale este în general o procedură administrativă mai simplă. De obicei, nu există examinări exhaustive sau perioade de opoziții care să întârzie procesul. Aceasta face ca reînnoirea să fie o procedură mai rapidă și mai previzibilă.

Un alt aspect important este faptul că reînnoirea nu implică modificări semnificative ale mărcii. Înregistrarea inițială poate implica schimbări majore ale aspectului, culorilor sau mesajului mărcii, în timp ce reînnoirea este, în esență, o confirmare a drepturilor existente și a identității.

Deși înregistrarea inițială a mărcii este un proces necesar pentru dobândirea drepturilor, reînnoirea este o procedură ulterioară care are avantaje semnificative, cum ar fi simplitatea și rapiditatea (potrivit art. 36 alin. (1): “Reînnoirea înregistrării se înscrie în Registrul mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de maximum 3 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reînnoire.”), ceea ce o face esențială pentru protejarea și menținerea drepturilor de proprietate asupra mărcii pe termen lung.

2. Beneficiile reînnoirii

Procesul devine esențial după expirarea perioadei inițiale de valabilitate a mărcii și are un impact semnificativ asupra durabilității și succesului unei afaceri.

În primul rând, reînnoirea mărcii garantează că titularul continuă să dețină drepturile exclusive asupra mărcii respective, asigurând astfel protecția continuă împotriva utilizării sale neautorizate.

În al doilea rând, reînnoirea mărcii contribuie la menținerea legăturii cu clienții și la păstrarea reputației construite în jurul acesteia. Ea asigură continuitatea afacerii și fidelizarea clienților.

3. Nota bene!

În procesul de reînnoire a mărcii comerciale, există unele aspecte importante pe care trebuie să le avem în vedere. În primul rând, cererea de reînnoire poate fi depusă de către titularul mărcii sau de către o altă persoană autorizată în acest sens prin lege sau printr-un contract.

Cu privire la momentul depunerii cererii, aceasta trebuie înregistrată cu cel mult 6 luni înainte de expirarea înregistrării mărcii. Reînnoirea intră în vigoare începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecție în curs. Acest lucru asigură o tranziție lină între perioada veche de protecție și cea nouă.

Agența TAS oferă de asistență și consiliere în reînnoirea unei mărci la OSIM, EUIPO sau WIPO, cu ajutorul unei echipe de avocați specializați în domeniul proprietății intelectuale.