+40 745 160 163

Cum îți alegi o marcă puternică?

Succesul afacerii tale poate fi un indiciu că marca ta este puternică din punct de vedere comercial, deoarece natura unei mărci, în special forța sau slăbiciunea sa relativă, va avea o influență directă asupra performanței sale pe piață și asupra domeniului de protecție juridică. O marcă „puternică” are un înalt caracter distinctiv, identificând astfel imediat titularul ca sursa produselor sau serviciilor vizate. Atunci când aceasta este puțin distinctivă, atunci ea este considerată „slabă”.  În general, cu cât o marcă este mai puternică, cu atât este mai ușor ca aceasta să fie eligibilă pentru înregistrare și să obțină protecție împotriva utilizării și înregistrării neautorizate de către terți.

Puterea sau slăbiciunea relativă a unei mărci poate fi evaluată prin plasarea sa pe un spectru, numit și ierarhie de mărci. Tipurile discutate în continuare variază de la cele mai puternice la cele mai slabe.

Mărci fanteziste sau inventate

O marcă fantezistă sau inventată se află la capătul cel mai puternic al spectrului, deoarece este în mod inerent distinctivă. O astfel de marcă constă într-o combinație de litere care nu are nicio semnificație; astfel, este un cuvânt inventat. Exemple: GOOGLE pentru servicii online, ROLEX pentru ceasuri sau PEPSI pentru băuturi răcoritoare. Deoarece o marcă fantezistă sau inventată nu are o semnificație inerentă, la început este necesar un efort mai mare în materie de publicitate pentru a educa publicul cu privire la relația dintre cuvântul inventat și produsul sau serviciul titularului. Cu toate acestea, aceste mărci se bucură de cea mai largă protecție împotriva utilizării de către terți.

Mărcile arbitrare

O marcă arbitrară este compusă dintr-un cuvânt sau grup de cuvinte care au un înțeles comun în limba din jurisdicția relevantă. Cu toate acestea, acest înțeles nu are nicio legătură cu produsele sau serviciile pentru care este ea utilizată. Mărcile arbitrare, cum ar fi DOVE pentru ciocolată sau săpun, APPLE pentru computere și CAMEL pentru țigări sunt considerate ca având un caracter distinctiv puternic pentru identificarea și diferențierea produselor sau serviciilor. Mai mult, domeniul de protecție obținut este foarte larg.

Semne sugestive

O marcă sugestivă face aluzie la natura unui produs/serviciu sau a unuia dintre atributele sale, fără a-l descrie efectiv. Exemple de mărci sugestive sunt AIRBUS pentru avioane și NETFLIX [Net („internet”) + flicks („filme”)] pentru servicii de streaming. Acestea vor necesita mai puțină educație a publicului decât mărcile inventate sau arbitrare. Din acest motiv, în general, mărcile sugestive au dreptul la o protecție semnificativă, dar mai puțin extinsă.

Mărci descriptive

În general, o marcă descriptivă este un cuvânt (sau grup de cuvinte) care descrie un produs sau ingredientul, calitatea, caracteristica, funcția, trăsătura, scopul sau utilizarea sa. Un exemplu de marcă pur descriptivă ar fi COLD AND CREAMY pentru înghețată. În general, mărcile de acest tip nu beneficiază de protecție ca marcă comercială. De asemenea, termenii pur laudativi, cum ar fi „cel mai bun„ sau „calitate”, nu sunt, în general, înregistrabili.

Cuvinte generice

Un cuvânt generic este ceea ce publicul înțelege ca fiind numele comun al produsului sau serviciului în cauză. De exemplu, „bicicletă” este un cuvânt generic pentru biciclete. Astfel de cuvinte nu pot fi niciodată însușite de o singură parte ca mărci comerciale pentru produsele sau serviciile pe care le semnifică, deoarece publicul le percepe și le utilizează doar ca substantive sau termeni comuni. De aceea, toate părțile care oferă „biciclete” ar trebui să poată utiliza acest termen. Cuvintele sau expresiile generice nu pot fi înregistrate sau protejate în legătură cu produsele sau serviciile pe care le desemnează.