+40 745 160 163

Procedura de soluţionare a cererilor de anulare şi decădere la OSIM | Ordonanţa de urgenţă Nr. 169/2022

Legea Nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice a fost modificată prin OUG Nr. 169/2022.

Astfel, în cadrul Legii Mărcilor a apărut un nou capitol, respectiv Capitolul VIII1, care asigura cadrul legal procedural pentru desfășurarea unei proceduri administrative de soluționare a cererilor privind anularea înregistrării mărcilor și a cererilor de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă.

În concret, în momentul în care avem interes sa obținem anularea înregistrării unei mărci sau  decăderea din drepturi a titularului mărcii, potrivit Legii Mărcilor, avem la dispoziție:

  1. Calea judiciara, competenta aparținând Tribunalului București.
  2. Calea administrativa, prin intermediul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Astfel, în contextul în care optam pentru calea administrativa, prin intermediul noii ordonanțe se stabilește cuprinsul cererii (care este identic,  indiferent ca vorbim de o cerere de decădere sau de o cerere de anulare) și faptul ca acesta se va putea depune la Registratura generală OSIM, prin poștă, fax sau pe cale electronică, urmând ca cererea sa fi susținuta personal sau prin reprezentant.

De analiza cererii se va ocupa o comisie de specialitate din cadrul OSIM, care va convoca în scris părțile și va stabili termenele de soluționare a cererilor.

În urma soluționării cererii de anulare/decădere, comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:

  • admite cererea în tot sau în parte, dispunând anularea înregistrării mărcii sau decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, în tot sau în parte, după caz;
  • respinge cererea;
  • ia act de renunţarea la soluţionarea cererii;
  • ia act de tranzacţia încheiată între părţi;
  • constată perimarea cererii, în cazul în care aceasta a rămas în nelucrare din motive imputabile timp de 6 luni.

 

Un aspect important de luat în vedere în acest context, este faptul ca în cazul pronunțării unei hotărâri de anulare a mărcii, comisia nu se poate pronunța și cu privire la legalitatea actelor civile încheiate în baza mărcii anulate și asupra efectelor civile produse, în acest caz fiind necesară sesizarea instanței de judecată competente.

Daca sunteți în căutarea unor specialiști în domeniul proprietății intelectuale care sa va asiste în procesul de înregistrarea a mărci precum și în alte proceduri de competenta Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), Agenția Tas va sta la dispoziție la adresa de e-mail: office@agentiatas.ro și la +40745160163.