+40 745 160 163

Procedura de înregistrare marca la OSIM și monitorizarea acesteia.

O marcă înregistrată la OSIM oferă protecție titularului acesteia, asigurându-i un drept exclusiv de utilizare în domeniul de activitate pe care și-a înregistrat marca, dar și pentru autorizarea folosirii de către unui terț, în schimbul unei plăți. Perioada de protecție a unei mărci înregistrate diferă deoarece aceasta este susceptibilă de o reînnoire perpetuă dacă se achită taxele corespunzătoare, la termenele stabilite de către OSIM. Într-un sens mai larg, prin înregistrarea mărcilor se încurajează spiritul întreprinzător și inițiativa, deoarece titularilor de mărci le este oferit profit financiar și recunoaștere pe piața națională.

Procedura de înregistrare a mărcii la OSIM

*Aproximativ 8 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

  1. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii cu plata taxelor aferente înregistrării;
  2. Primirea deciziei de admitere a cererii de înregistrare a mărcii și publicarea cererii în Buletinul Oficial OSIM, după ce OSIM examinează dacă toate documentele depuse sunt în conformitate și respectă criteriile de înregistrare – termen aproximativ: 6 luni;
  3. Perioada de opoziție care are un termen de 2 luni de la data publicării cererii de marcă în Buletinul Oficial OSIM. În acest interval de 2 luni orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrare mărcii pentru motivele relative de refuz, atunci când există spre exemplu, un motiv de similitudine sau identitate între mărci atât prin imaginea lor cât și clasele pe care acestea se află, urmând ca OSIM să admită sau să respingă opoziția, examinând cu atenție dovezile depuse.
  4. Eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii după ce perioada de opoziție se finalizează și cererea de marcă nu primește nicio opoziție.

De reținut este faptul că OSIM nu vă anunță dacă se depun cereri similare sau identice cu marca dumneavoastră, iar singurul lucru care protejează o marcă este monitorizarea acesteia prin cadrul consilierilor în proprietate intelectuală, care pot verifica și monitoriza dacă mai apar mărci care pot aduce prejudicii celei înregistrate de către dumneavoastră sau care vă încalcă dreptul exclusiv la aceasta.

Monitorizarea unei mărci la OSIM

Monitorizarea mărcii este o necesitate, deoarece în cazul în care o marcă identică sau similară este depusă pentru a fi înregistrată,  consilierii în proprietate intelectuală vă pot anunța cu privire la acest aspect și veți putea depune opoziție în termenul legal la cererea de înregistrare a acelei mărci.

Dacă sunteți titularul unei mărci înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, trebuie reținut faptul că în momentul în care se depune o nouă cerere de înregistrare a unei mărci similare sau identice cu marca dumneavoastră, de către o altă entitate, veți fi anunțat doar de către consilierii în proprietate intelectuală cu care colaborați, ci nu de către Oficiul ( OSIM) la care este înregistrată  marca.

Dacă aveți nevoie de asistenta, reprezentare sau consiliere în înregistrarea unei marci la OSIM, consilierii noștri în proprietate industriala va stau la dispoziție la adresa de mail: office@agentiatas.ro sau la telefon: 0745160163.