+40 745 160 163

Când se poate solicita certificatul de marca de la OSIM?

         Pornind de la premisa ca doriți sa depuneți o cerere de înregistrare marca la OSIM, pentru a dobândi o marca naționala care sa consolideze identitatea brandului dumneavoastră pe piață, e important sa aveți în vedere faptul ca de la data depunerii si pana la obținerea certificatului de marca poate sa treacă aproximativ 10-11 luni. De asemenea, pana la momentul eliberării unui certificat care sa ateste faptul ca aveți un drept de proprietate privata asupra elementului figurativ sau denumirii alese de dumneavoastră, trebuie parcurse o serie de etape obligatorii, respectiv:

  • Depunerea cererii de înregistrare

 Din acest moment, OSIM atribuie cererii dumneavoastră un număr de înregistrare, număr care vă va folosi pe tot parcursul procedurii de înregistrare în vederea identificării cererii dumneavoastră.

  • Publicarea mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială

Pentru a fi posibila publicarea mărcii, este imperativ ca cererea de înregistrare să fie completata corespunzător în raport de cerințele legale imperative prevazute în Legea Mărcilor, iar în cazul unor impedimente legale, acestea să fie remediate în termenele atribuite special de către OSIM în acest sens.

  • Perioada de opoziție

De la publicarea mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială avem un termen de 2 luni în care orice terț poate formula opoziție împotriva cereri dumneavoastră.

În contextul în care primiți o opoziție împotriva cererii dumneavoastră, procesul de înregistrare se suspenda pana la soluționarea conflictului dintre cererea dumneavoastră și dreptul anterior al terțului.

Un aspect important de luat în vedere în acest context, este faptul ca doar de la momentul expirării termenului de opoziție marca se poate considera înregistrată.

  • Eliberarea certificatului de înregistrare

Într-o ipoteza favorabila, în care cererea dumneavoastră a fost înregistrată în conformitate cu dispozițiile legii și denumirea/elementul figurativ care face obiectul cererii dumneavoastră nu intra în conflict cu un drept anterior deținut de un terț, din momentul în care expira termenul de 2 luni pentru formularea opozițiilor se poate achita taxa pentru eliberarea certificatului de marca, urmând ca OSIM să-l elibereze ulterior.

Dacă sunteți în căutarea unor specialisti în domeniul proprietatii intelectuale, care dispun atat de o pregătire temeinică în acest domeniu cât și de o experiența profesională pe măsura, Agenția TAS va sta la dispoziție. Puteti trimite un mail la adresa: office@agentiatas.ro sau la numarul de telefon: 0745160163.