+40 745 160 163

Licențierea mărcii înregistrate la OSIM

Licentierea marcii, denumita și ”inchirierea” marcii în limbaj uzual, este un mecanism de transmiterea a drepturilor de utilizare a marcii. Spre deosebire de cesiunea marcii, mecanismul prin care titularul unei marci, inregistrata la OSIM își instraineaza definitiv și nelimitat în timp drepturile asupra marcii,  prin licentiere, titularul își conseva dreptul de proprietate asupra marci și o parte din atributele acestuia.

Astfel, în temeiul unui contract de licenta , titularul unei marci inregistrate la OSIM poate sa autorizeze tertii să-i folosească marca pe întreg teritoriul Romaniei sau doar pe un teritoriu strict determinat, pentru toate sau doar pentru o parte dintre produsele ori serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

În funcție de prerogativele pe care titularul marcii alege sa le pastreze în raport de marca sa, licentele pot fi de doua tipuri:

  1. Licenta exclusiva – contractul prin care titularul marcii autorizează o persona să-i folosească marca în mod exclusiv, cu garanția că marca nu va fi licențiată către alte persoane și nici el însuși nu o va mai putea folosi.
  2. Licenta neexclusiva – este acel tip de licență prin care titularul mărcii iși păstrează prerogativa utilizării mărcii precum și pe cea sublicențierii către alte persoane.

De asemenea, dispozițiile legale în vigoare impun o serie de obligații pentru beneficiarul contractului de licenta în raport de dreptului de folosință asupra mărcii, cum ar fi:

respectarea limitelor contractului de licență cu privire la întinderea în timp, spațiu precum și cu privire la produsele/serviciile pentru care va fi utilizată marca (dacă avem în vedere o licență parțială);

folosirea mărcii împreună cu mențiunea “sub licență” pentru produsele pentru care licența a fost acordată (avand totuși libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicand ca el este fabricantul acestora).

Cererea de înscriere a unei licenţe se depune la OSIM de către titularul mărcii înregistrate sau beneficiarul licenţei, cu plata taxei prevazute de lege,  şi va fi însoţită de un extras din contractul de licenţă indicând drepturile transmise, urmând a se publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Motivul constă în asigurarea opozabilității acestor acțiuni asupra mărcii, în sensul că nici o persoană nu va putea spune că nu știa de existența respectivei acțiuni.

Clauzele unui contract de licență trebuie redactate cu atenție și necesită în mod deosebit atenția unui consilier de proprietate intelectuala, motiv pentru care titularii mărcilor sunt încurajați să solicite sprijinul unei persoane specializate la momentul efectuării unor astfel de proceduri.

Agentia Tas va sta la dispozitie la adresa de e-mail: office@agentiatas.ro  sau la numarul de  telefon: 0745160163.