+40 745 160 163

Opoziția unei mărci la OSIM în conformitate cu legislația actuală

În termen de două luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, conform legislației în vigoare, orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute în lege, cum ar fi deținerea unui drept exclusiv anterior.

OSIM notifică solicitantului cererii de marcă opoziția formulată și îi acordă un termen de două luni în vederea unei soluționări amiabile. La cererea comună a părților, termenul de două luni poate fi prelungit cu o perioadă care va fi indicată în mod expres de părți și care nu poate depăși trei luni. Dacă în termenul de 3 luni părțile nu ajung la o înțelegere, OSIM notifică oponentul, acordându-i acestuia un termen de 30 de zile pentru a prezenta argumente și probe în susținerea opoziției. OSIM comunică solicitantului cererii de marcă înscrisurile depuse în susținerea opoziției, și acordă acestuia un termen de 30 de zile în care să își prezinte punctul de vedere cu privire la motivele opoziției. În cazul în care solicitantul nu comunică un punct de vedere, opoziția se va soluționa pe baza actelor existente la dosar.

Opoziția se soluționează pe baza înscrisurilor și a argumentelor depuse de părți cu respectarea termenelor acordate de OSIM în acest sens.

Cel mai adesea, o cerere de marcă este opusă de către cineva care deține drepturi anterioare asupra unei mărci comerciale identice sau similare. Însă, cererile de marcă pot fi, de asemenea contestate din mai multe alte motive. De exemplu, opozițiile se pot baza pe convingerea oponentului că marca este înșelătoare, descriptivă, generică sau care poate dilua calitatea distinctivă a mărcii comerciale notorii a oponentului.

În ceea ce privește dovezile prezentate pentru motivarea și dovedirea opoziției acestea pot consta în documente și articole justificative precum certificate de marca anterioara, pachete, etichete, liste de prețuri, cataloage, facturi, fotografii, reclame în ziare și declarații.

Potrivit Art. 26 din Legea 84/1998, republicată, privind mărcile și indicațiile geografice, opoziția trebuie să fie formulată în scris, să cuprindă temeiurile de drept și motivele pe care se sprijină și să fie însoțită de dovada plății taxei prevăzute de lege.

În cazul în care marca anterioară este o marcă europeană, utilizarea efectivă a acesteia se stabilește în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

Dacă doriți să vă monitorizati marca/brand-ul în vederea protejării acestuia, Agentia Tas vă stă la dispoziție la urmatoarele date de contact: 0745160163;  office@agentiatas.ro.