+40 745 160 163

Marca comercială, opoziția si monitorizarea mărcii.

O marcă comercială este un semn capabil să distingă bunurile sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Mărcile comerciale sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru ca o marcă să poată fi înregistrată trebuie să se țină cont de anumite aspecte precum:

Marca trebuie să aibă caracter distinctiv

Consumatorii trebuie să poată recunoaște semnul dumneavoastră drept ceea ce este, de exemplu, o indicație a originii. Acesta trebuie să vă distingă de celelalte societăți de pe piață, astfel încât să vă puteți proteja și dezvolta identitatea și valoarea imaginii de marcă.

Marca nu trebuie să descrie ceea ce vindeți

Marca dumneavoastră nu trebuie să monopolizeze un semn care nu face decât să descrie produsele și/sau serviciile pe care le oferiți. Astfel de semne trebuie să rămână la dispoziția tuturor: atât a dumneavoastră, cât și a concurenței.

Cine poate face opoziție unei mărci?

În termen de două luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, conform legislației în vigoare, orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute în lege, cum ar fi deținerea unui drept exclusiv anterior

Opoziția trebuie să fie formulată în scris, să cuprindă temeiurile de drept și motivele pe care se sprijină și să fie însoțită de dovada plății taxei prevăzute de lege.

Cel mai adesea, o cerere de marcă este opusă de către cineva care deține drepturi anterioare asupra unei mărci comerciale identice sau similare. Însă, cererile de marcă pot fi, de asemenea contestate din mai multe alte motive. De exemplu, opozițiile se pot baza pe convingerea oponentului că marca este înșelătoare, descriptivă, generică sau care poate dilua calitatea distinctivă a mărcii comerciale notorii a oponentului.

În ceea ce privește dovezile prezentate pentru motivarea și dovedirea opoziției acestea pot consta în documente și articole justificative precum pachete, etichete, liste de prețuri, cataloage, facturi, fotografii, reclame în ziare și declarații.

Importanța monitorizării mărcii

Monitorizarea mărcii este o necesitate, deoarece în cazul în care o marcă identică sau similară este depusă pentru a fi înregistrată consilierii în proprietate intelectuală vă pot anunța cu privire la acest aspect și veți putea depune opoziție la cererea de înregistrare a acelei mărci.

Dacă sunteți titularul unei mărci înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, trebuie reținut faptul că în momentul în care se depune o nouă cerere de înregistrare a unei mărci similare sau identice cu marca dumneavoastră, de către o altă entitate, veți fi anunțat doar de către consilierii în proprietate intelectuală cu care colaborați, ci nu de către Oficiul la care dețineți marca.

OSIM nu anunță cererile de înregistrare de mărci similare sau identice cu marca dumneavoastră, fiind indispensabilă monitorizarea mărcii dumneavoastră de către consilieri.

Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon 0745160163, sau la adresa de e-mail office@agentiatas.ro.