+40 745 160 163

Inteligența artificială și proprietatea intelectuală

Sistemele de proprietate intelectuală (PI) au fost elaborate pentru a încuraja inovațiile și creațiile omenirii. Până nu demult, descoperirile și invențiile au reprezentat unul dintre elementele cheie ale rasei umane. Inteligența artificială (AI) stimulează în prezent inovații importante în domeniul tehnologiei și al business-ului, fiind astfel utilizată într-o gamă largă de industrii cu impact în aproape fiecare aspect al creației în sine. Disponibilitatea unei arii atât de întinse de date de instruire și progrese în puteri ridicate și accesibile de calcul reprezintă motorul AI. Inteligența artificială se intersectează astfel cu PI în mai multe moduri.

Nu există o definiție universală pentru inteligența artificială. Aceasta este considerată în general ca fiind o disciplină a științelor informatice, creată cu scopul dezvoltării de mașinării și sisteme care să poată îndeplini diverse sarcini pentru care se consideră că este nevoie de intervenția inteligenței umane. Învățarea automatizată și cea profundă sunt două subseturi ale AI. În ultimii ani, odată cu dezvoltarea noilor tehnici de rețele neuronale și hardware, AI este percepută de obicei ca un sinonim pentru “învățare automatizată atent supravegheată”.

Recent, sistemele de AI s-au maturizat suficient pentru a putea prelua sarcini desemnate și asociate până acum exclusiv oamenilor. Obiectivul fundamental al unui sistem de AI este de a încuraja inovația prin noi tehnologii și opere creative. Aceasta include atât intervenția umană în sine, cât și opere rezultate în urma AI. Inteligența artificială furnizează, de asemenea, și o tehnologie generală de utilizare pentru asistență în implementarea, gestionarea și administrarea sistemelor și instrumentelor de AI.

Exemple de invenții generate de AI sunt așa-zisele outputs (ieșiri, rezultate) generate de inteligența artificială care au fundamentat cererile de aplicare pentru două brevete distincte. O cerere a fost pentru un nou tip de recipient pentru băuturi bazat pe geometrie fractală, iar cealaltă, pentru un aparat de captare a atenției, posibil folositor în acțiunile de căutare și salvare.

Cum pot fi protejate invențiile și operele realizate de AI și care este dezbaterea curentă referitoare la politicile de PI? Trebuie să facem aici distincția între lucrări/invenții create de oameni și cele create cu ajutorul AI. Cele realizate de oameni sunt deja protejate prin intermediul legislației existente de PI, cum ar fi brevetele, drepturile de autor, desenele industriale și secretele comerciale.

Dezbaterea este una în continuă desfășurare în ceea ce privește însă necesitatea ca acele sisteme să fie modificate pentru operele realizate de AI. Mai generic, discuțiile referitoare la creațiile de AI se concentrează asupra următoarelor aspecte:

  • Protecția potențială pentru creația în sine. Acest aspect se focusează în jurul întrebării dacă AI ar fi calificată drept creator ori inventator, conform legislației existente de PI
  • Protecția potențială a algoritmilor și software-urilor de AI
  • Drepturile potențiale cu privire la datele de instruire și de intrare aferente.

Există o dezbatere și referitor la dacă ar trebui trasată o linie de demarcație între creația umană și cea a AI, mai exact, cât de însemnată ori neînsemnată ar trebui să fie intervenția sau instrucțiunile umane pentru ca lucrarea în cauză să fie calificată drept umană ori, dimpotrivă, ca fiind una realizată de AI.

AI are un impact semnificativ asupra lucrărilor, producerii și distribuției bunurilor și serviciilor economice și culturale, stimulând progresul într-o multitudine de sectoare și industrii. Vehicule autonome, procese avansate de manufacturare și instrumente medicale de diagnosticare sunt doar câteva dintre exemple, devenind din ce în ce mai clar faptul că AI tinde să acapareze din ce în ce mai multe domenii. Odată ce inteligența artificială ia avânt, impactul și utilizarea sa vor crește și ele, ducând la o influență majoră asupra societății și economiei. Astfel, AI va începe, lent dar sigur, să îndeplinească task-uri rutiniere realizate, până acum, doar de către oameni.