+40 745 160 163

Rolul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale este o organizație internațională dedicată promovării creativității și inovării, asigurându-se că drepturile creatorilor și a deținătorilor de proprietate intelectuală sunt protejate la nivel mondial și că inventatorii și autorii sunt recunoscuți și recompensați pentru ingeniozitatea lor.

În calitate de agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite, OMPI oferă un forum pentru  statele sale membre (+123 de țări) pentru a crea și armoniza reguli și practici pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Majoritatea țărilor dezvoltate au implementate sisteme care sunt foarte vechi, în timp ce țările în curs de dezvoltare continuă să creeze cadre administrative și juridice pentru a-și proteja mărcile comerciale, brevetele, desenele și drepturile de autor. OMPI asistă statele membre în dezvoltarea acestor noi sisteme prin asistență juridică și tehnică, negocieri de tratate și formare în diferite forme, inclusiv în domeniul aplicării drepturilor de proprietate intelectuală.

OMPI oferă, de asemenea, sisteme internaționale de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și a denumirilor de origine, mărci comerciale și un sistem internațional de depunere a brevetelor. Aceste sisteme simplifică mult procesul de căutare a protecției proprietății intelectuale simultan într-un număr mare de țări.

În loc să fie nevoiți să depună cereri naționale separate, în diferite limbi, în fiecare țară în care se solicită protecția, solicitanții pot depune o singură cerere, într-o singură limbă, cu o singură taxă pentru cerere.

Sistemele administrate de OMPI includ patru mecanisme diferite de protecție pentru drepturi specifice de proprietate industrială, cum ar fi sistemul Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT), pentru depunerea cererilor de brevet în mai multe țări, Sistemul de la Haga pentru înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, Sistemul Lisabona pentru înregistrarea internațională a denumirilor de origine și sistemul Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor, pentru mărci comerciale și de servicii.

Oricine solicită un brevet sau înregistrează o marcă comercială sau un desen, fie la nivel național, fie la nivel internațional, trebuie să stabilească dacă crearea lor este nouă sau este deja deținută sau revendicată de altcineva. Pentru a face acest lucru, trebuie căutate cantități uriașe de informații.

Patru tratate OMPI au creat sisteme de clasificare care organizează informații despre diferite ramuri ale proprietății industriale în structuri indexate, gestionabile pentru o regăsire ușoară. Acestea sunt: ​​Acordul de la Strasbourg privind clasificarea internațională a brevetelor; Acordul de la Nisa privind clasificarea internațională a bunurilor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor; Acordul de la Locarno de stabilire a unei clasificări internaționale pentru modele industriale; Acordul de la Viena de stabilire a unei clasificări internaționale a elementelor figurative ale mărcilor.

Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI oferă servicii pentru soluționarea litigiilor internaționale privind proprietatea intelectuală între părți private. Astfel de proceduri pot include litigii contractuale (cum ar fi licențele de brevete și software, acordurile de coexistență a mărcii comerciale și acordurile de cercetare și dezvoltare) și litigiile necontractuale (cum ar fi aplicarea brevetelor).

Centrul este, de asemenea, recunoscut ca principalul furnizor de servicii de soluționare a litigiilor pentru disputele care decurg din înregistrarea abuzivă și utilizarea de nume de domenii de pe Internet.

 

 

Sursa: WIPO