+40 745 160 163

Strategii de succes în domeniul proprietății intelectuale – compania italienească Eidon

Creșterea prin strategii puternice de proprietate intelectuală

Compania italienească Eidon este un excelent exemplu de utilizare a strategiilor de proprietate intelectuală pentru facilitarea creșterii. Prin activitățile sale de cercetare, aceasta poate dobândi drepturi de proprietate intelectuală privind tehnologii la care poate nu ar fi putut avea acces fără contractele cu clienții săi. Proprietatea intelectuală poate fi folosită pentru a accesa noi piețe, prin intermediul cărora Eidon câștigă astfel oportunitatea de securizare de noi contracte. Soluția găsită de companie vine laolaltă cu noi posibilități de licențiere încrucișată cu clienți, toate aceste avantaje furnizând soluții pentru aceștia, precum și noi instrumente pentru companie. Folosindu-se de aceste instrumente, aceasta poate să efectueze în continuare activități de cercetare-dezvoltare, să descopere noi soluții, să atragă noi contracte și să își mențină poziția de lider al dezvoltatorilor de software-uri.

Managementul proprietății intelectuale

În calitate de companie de externalizare a cercetării, Eidon se confruntă deseori cu problema managerierii proprietății intelectuale, în paralel cu încercarea de a da curs tuturor solicitărilor clienților. De multe ori însă, interesele clienților și esența activităților de cercetare nu reușesc să se întâlnească într-un punct comun cu privire la cunoștințele patentabile. Clientul își dorește de obicei exploatare exclusivă, în timp ce organizația de cercetare tinde mai degrabă către exploatarea în continuare a cunoștințelor dobândite, pentru activități viitoare de dezvoltare. Conștientizând problematica acestui aspect, compania a adoptat o strategie de compromis ce utilizează o combinație interesantă de diverse instrumente de proprietate intelectuală reflectând complexitatea activităților de cercetare pe bază de contract. Împreună cu  menținerea confidențialității informațiilor, strategia ține la adăpost interesele primare ale ambelor părți, fiind bazată pe două elemente: recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală ale companiei în tehnologia de bază, precum și recunoașterea eventualei pretenții a clientului de a securiza aceste drepturi într-un domeniu specific de aplicare.

Marca înregistrată

De la înființare și până în prezent, compania uzitează de marca sa înregistrată pentru crearea unei puternice identități corporative și a unei imagini externe de impact. Marca se identifică prin denumire specifică și logo.

Brevete

Eidon a depus cereri de brevete în fața Oficiului European de Brevete în multiple țări pentru a-și proteja sistemele originale rezultând din diferite contracte de cercetare în cooperare cu parteneri industriali din sectoare precum: ceramică, chimie/petrochimie, alimentație, farmaceutică, textile, lemn, metale ș.a. La acest moment, compania Eidon deține în total 3 brevete.

Compania privește brevetarea ca fiind un proces extrem de important pentru soluții inovatoare. Cu toate acestea, în cazul inovațiilor incrementale, atunci când timpul necesar introducerii pe piață devin mai critică decât problemele de ordin tehnic în sine, Eidon consideră că brevetul nu este cea mai adecvată soluție. În schimb, se crede că acest fapt ar putea duce la dezvăluirea prematură a unor informații strategice ușor accesibile terților, care ar putea ulterior îmbunătăți procesul, rezultând într-o inutilitate a protecției brevetului. În schimb, drepturile de autor pot avea finalitatea dorită într-un mod mai sigur, atunci când sunt implicate soluții intensive de software.

Drepturi de autor

Software-ul original al lui Eidon este protejat prin drepturi de autor. Drepturile de acces la software-uri, bazate în mod normal pe un model de licență exclusivă, nu includ de obicei și accesul la codul sursă, acesta putând fi asigurat doar în cazuri excepționale și fiind guvernat de alte eventuale convenții.

Informații confidențiale

Păstrarea confidențialității între companie și clienți în ceea ce privește informațiile legate de afacere și cercetare asigură faptul că terții nu vor avea acces la niciun secret comercial ori proprietate intelectuală care ar putea rezulta din contractul de cercetare, fapt ce reduce riscul de încălcare a drepturilor sau de divulgare prematură a noilor tehnologii.

Rezultate obținute prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală

Prin strategiile implementate, compania Eidon a reușit să se transforme într-o companie lider de cercetare pe bază de contract în inginerie, cu impact la nivel internațional. Începând modest, Eidon are în prezent peste 250 de contracte de cercetare finanțate de către stat și peste o duzină de activități de cercetare și transferuri tehnologice în peste 30 de sectoare diferite de manufacturare. Astfel, compania a evoluat rapid prin utilizarea proprietății intelectuale rezultând din contractele de cercetare în scopul furnizării de soluții avansate pentru clienți, simultan cu o poziționare puternică pe piață