+40 745 160 163

Ce este proprietatea intelectuala?

Numele unui produs/brand, invențiile, designul/înfățișarea unui produs ori lucrarea creată pot fi toate protejate prin intermediul diverselor forme pe care proprietatea intelectuală le poate lua, și anume: înregistrarea unei mărci, acordarea unui brevet, drepturile de autor ori desenele/modelele industriale. Apelând la mijloacele diverse de protecție, se evită, în primul rând, ca diverse denumiri, designuri, opere etc. să fie copiate ori folosite fără drept și, în al doilea rând, se evită eventuala confuzie sau suspiciune în rândul consumatorilor cu privire la relația dintre părțile deținătoare ale bunurilor/serviciilor în cauză ori a calității unei mărci.

 1. Marca comercială

Orice individ, business ori entitate legală poate deține o marcă comercială. Aceasta poate lua forma unui semn – în special cuvinte, dar și litere sau cifre – , design ori model, diverse forme sau culori, inclusiv sunete sau ambalaje, ajutând la identificarea și diferențierea unui produs față de altele. Simbolul exprimat de către marcă este folosit de către deținătorii acesteia pentru poziționarea față de competitori, ajutând la creșterea brandului.

 1. Drepturile de autor

Ideile exprimate/concretizate pot fi protejate prin intermediul drepturilor de autor, drepturi care oferă titularului acestora exclusivitate de exploatare și folosire a muncii creative și artistice în modul dorit. Aceasta poate fi încadrată în mai multe domenii, precum literatura, muzica, filmul, pictura, dar și software-uri, baze de date, desene tehnice ori hărți. Pentru a putea discuta despre protecția drepturilor de autor, lucrarea realizată trebuie să fie însă originală, aceste drepturi neîmpiedicând terții să folosească ideea și să o exprime într-un mod diferit.

În majoritatea țărilor, protejarea drepturilor de autor se obține automat, fără necesitatea înregistrării acestora sau a altor formalități. Cu toate acestea, de cele mai multe ori sunt prevăzute sisteme care permit înregistrarea operelor, sisteme ce pot fi de real folos în eventualitatea unor litigii sau tranzacționarea drepturilor de autor.

Drepturile de autor sunt de două tipuri:

 • drepturi economice, ce permit titularului să obțină recompense financiare din utilizarea operelor sale de către alții;
 • drepturi morale, ce protejează interesele neeconomice ale titularului
 1. Brevetul

Dreptul exclusiv acordat pentru o invenție poartă denumirea de brevet. Cu alte cuvinte, brevetul poartă asupra unui produs/proces care, de obicei, dezvăluie o nouă modalitate de a face ceva sau aduce o nouă soluție tehnică pentru o anumită problemă. Prin intermediul acestui tip de proprietate intelectuală se stimulează și protejează persoanele în cauză, care pot fi astfel recunoscute pentru creativitate și originalitate, dar și recompensate material pentru invenția lor.

 1. Ce drepturi oferă un brevet?

Prin obținerea unui brevet, proprietarul său are dreptul de a decide cine are dreptul (sau nu) de a face uz de invenția brevetată pe perioada protecției. Mai exact, acest lucru se concretizează în interzicerea comercializării, utilizării, distribuirii, importării sau vânzării invenției fără acordul proprietarului brevetului.

 1. Ce fel de invenții pot fi protejate prin brevet?

Brevetele pot fi acordate pentru invenții în orice domeniu tehnologic, de la ustensile de bucătărie de zi cu zi la cipuri de nanotehnologie. Invenția în sine poate fi atât un produs, cât și un procedeu anume.

Deosebiri între brevete și alte tipuri de proprietate intelectuală:

 • pentru protejarea inovațiilor tehnice care ar putea să nu se califice pentru un brevet, se pot înregistra, în unele țări, modele de utilitate
 • drepturile de autor protejează munca creativă și artistică (opere literale, compoziții muzicale, filme etc.) împotriva copierii neautorizate și a altor utilizări expres prevăzute
 • mărcile sunt semne distinctive care identifică branduri de produse sau servicii, putând lua forma unor litere, numere, cuvinte, forme, sunete
 • design-ul și modelele protejează doar aspectul vizual al produselor.
 1. Desenele/modelele industriale

Protecția desenului/modelului industrial reprezintă un avantaj comercial important pentru întreprinderi, constând în aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau a ornamentației produsului în sine.

Cu excepția programelor de calculator, aproape orice articol industrial sau artizanal se poate califica pentru protecția conferită desenelor/modelelor industriale, atât timp cât îndeplinește caracterul de noutate și distinctivitate.

Proprietatea intelectuală îi răsplătește pe inovatori și le permite tuturor să beneficieze de realizările lor. Prin protecția oferită de acest ansamblu de drepturi, umanitatea poate progresa, întrucât aceasta depinde de creativitatea în domeniile tehnice și culturale, pot fi încurajate investițiile, conducând la noi inovații și, nu în ultimul rând, se stimulează creșterea economică, precum și îmbunătățirea calității vieții.