+40 745 160 163

modalitati de inregistrare marca
modalitati de inregistrare marca

Înregistrarea unei mărci la diferite oficii naționale și internaționale

Cum definim o marcă înregistrată?

Marca înregistrată este simbolul cu ajutorul căruia sunteți recunoscut pe piață de către clienți sau potențialii clienți. Ea poate fi protejată și valorificată prin înregistrarea acesteia la unul dintre Oficiile specializate pe proprietate intelectuală, astfel conferindu-se un drept de proprietate intelectuală asupra mărcii deținute.

O marcă furnizează protecție titularului asigurându-i acestuia un drept exclusiv de utilizare pentru desemnarea unor produse sau servicii, dar și pentru autorizarea folosirii de către unui terț în schimbul unei plăți. Perioada de protecție a unei mărci înregistrate diferă, dar aceasta poate fi reînnoită dacă se achită taxele corespunzătoare, la termenele stabilite de către Oficii. Într-un sens mai larg, prin înregistrarea mărcilor se încurajează spiritul întreprinzător și inițiativa, deoarece titularilor de mărci le este oferit profit financiar și recunoaștere.

Întinderea teritorială a protecției oferite de mărci

Majoritatea țărilor înregistrează și protejează mărcile. Fiecare oficiu național deține un registru propriu de mărci în care se află informații complete despre toate înregistrările și reînnoirile efectuate, ceea ce facilitează cercetarea, examinarea și posibilitatea terților de a face opoziție. Efectele înregistrării se limitează la țara implicată în cazul unei proceduri naționale sau la multiple state, în cazul unei proceduri regionale sau internaționale.

Atunci când se dorește protejarea unei mărci la nivel național, aproape fiecare țară dispune de un Oficiu la care se poate efectua înregistrarea națională. Spre exemplu, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) are autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecției proprietății industriale, cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care țara noastră a aderat.

Pentru protejarea unei mărci în țări precum Luxemburg, Belgia sau Țările de Jos, o cerere de înregistrare poate fi depusă la Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (BOPI). Acesta este singurul oficiu regional de proprietate intelectuală din Uniunea Europeană pentru protecția mărcilor din cele 3 state membre.

Atunci când se dorește înregistrarea pe plan european, ne putem adresa Oficiului European. În acesta, sistemul mărcilor constă într-o singură procedură de înregistrare, care acordă titularului de marcă un drept exclusiv în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Pentru a sprijini antreprenorii, Oficiul European pune la dispoziția acestora Procedura Fast Track, prin care se poate obține o înregistrare a unei mărci într-un mod mult mai rapid decât la celelalte Oficii din Statele Membre. La depunerea prin Fast Track a unei mărci europene, clasele de protecție pentru produse sau servicii sunt alese dintr-o bază de date oferită de către Oficiul European și acceptată de toate Oficiile Naționale. Astfel, se reduce probabilitatea de incompatibilitate cu privire la clasificarea produselor și a serviciilor atunci când există un conflict cu o marcă înregistrată la nivel național.

A patra cale prin care o marcă poate fi protejată este cea internațională, prin înregistrarea la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO). Prin Biroul Internațional, această organizație administrează Protocolul de la Madrid. Astfel, atunci când se primește o cerere internațională de înregistrare  a unei mărci, organizația verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de depunere a actelor și dacă serviciile sau produsele sunt clasificate corect. Când o marcă se înregistrează la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, protecția este conferită prin „Sistemul de la Madrid” și poate cuprinde până la 123 de țări.

Atenție! Pentru înregistrarea unei mărci la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale titularul de marcă trebuie să aibă în prealabil marca înregistrată la nivel național sau regional.

Taxele

Taxele diferă in funcție de Oficiul la care se dorește înregistrarea mărcii. De exemplu, înregistrarea unei mărci color, o singură clasă, pe cale națională, vine cu un cost de 1850 lei, adică aproximativ 380 euro. Cererea de înregistrare a unei mărci la Oficiul de la Benelux are ca sumă de pornire 244 euro, aproximativ 1200 lei. Înregistrarea unei mărci color la Oficiul European, pentru o singură clasă este în valoare de 850 euro, aproximativ 4150 lei, cu protecția pentru 27 de state membre.

Indiferent dacă înregistrarea este realizată la nivel național, regional sau european, valabilitatea sa este pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire nelimitată.

Beneficii

Prin orice tip de înregistrare a unei mărci titularul obține un drept exclusiv asupra acesteia, împiedicând copierea sau furtul ei și protejând imaginea obținută prin investirea timpului și banilor. Orice înregistrare reprezintă un beneficiu, dar, în mare parte, cu cât marca este protejată în mai multe locuri ale lumii, cu atât protecția și reputația acesteia este mai mare.

Agenția TAS încurajează în special protejarea mărcilor pe cale europeană, deoarece titularii de mărci sunt protejați în toate cele 27 de state membre (inclusiv România).