+40 745 160 163

Modificări – Legea Mărcilor

Care sunt principalele modificări aduse Legii mărcilor?

Legea mărcilor a fost modificată prin actul normativ adoptat pe 30 iunie 2020, îmbunătățindu-se unele aspecte legate de înregistrarea la O.S.I.M., precum faptul că înregistrarea oricărui semn, nume sau desen, litere, cifre, formă a produsului sau ambalajului, elemente figurative, sau sunete este posibilă cu condiția ca acestea să distingă serviciile sau produsele întreprinderii, față de celelalte întreprinderi, dar și să fie clare din punctul de vedere al autorităților și consumatorilor, stabilindu-se cu claritate obiectul protecției ce este dat titularului acestora, fără să mai fie nevoie efectiv de o reprezentare grafică.

Schimbările care au avut loc aduc modificări atât pentru mărcile anterioare, cât și pentru procesul de  înregistrare de mărci noi. Modificările aduse de schimbarea legii pot fi observate mai jos și sunt necesare de știut pentru îmbunătățirea cunoștințelor titularilor de mărci care au deja o marcă sau mai multe mărci înregistrate, dar și pentru persoanele care vor să își înregistreze marca la O.S.I.M.

  • Introducerea unor noi reglementări privind opoziția:

Până la modificarea Legii, terții se puteau opune unei/unor înregistrări de marcă/mărci pe parcursul a două luni de la data publicării cererii de înregistrare, însă de la introducerea noii legi, termenul de două luni va începe după ce cererea de înregistrare va fi admisă de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M), respectiv, de la data publicării admiterii cererii de înregistrare.

  • Majorarea protecției asupra mărcilor care s-au înregistrat anterior, și care desemnează titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa, respectiv, clasele de produse și servicii:

Dacă titularul unei mărci înregistrate anterior, declară printr-o adresă că la data depunerii mărcii acestuia, intenția a fost de proteja și acele produse și servicii înregistrate cu titlurile generale ale claselor de produse și servicii conform Clasificării de la Nisa, poate beneficia de o protecție extinsă și pentru acele produse și servicii care nu sunt cuprinse în titlul claselor. Termenul legal privind depunerea adresei pentru protecția extinsă este până la data de 30 septembrie 2020. Toți titularii de mărci care doresc să beneficieze de protecția extinsă trebuie să depună adresa până la termenul limită, sens în care puteți beneficia de sprijinul agenției noastre în acest demers.

  • Întârzierea plății pentru eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii

Până la modificarea legii nu a existat un termen de plată a taxei de eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii, dar de la intrarea în vigoare a noii legi, se dispune un termen de 30 de zile pentru a încheia procedura de înregistrare. Astfel, solicitantul de marcă are obligația de a achita această taxă până la termenul limită, modificarea fiind valabilă atât pentru mărcile ce vor urma să fie înregistrate la O.S.I.M., cât și pentru mărcile care sunt sub reglementarea anterioară.

  • Motivele absolute de refuz ale mărcilor

Potrivit noii legi, motivele absolute de refuz pot sa fie scoase din ecuație dacă se dovedește că o marcă a dobândit caracter distinctiv prin utilizarea acesteia și după data de depozit, nu doar pentru utilizarea mărcii înainte de data de depozit, cum a fost specificat în vechea reglementare.

  • Modificarea unor termene din 3 luni în 30 de zile

Termenele pentru anumite plăți au fost reduse de la 3 luni la 30 de zile, spre exemplu: dovada plății taxei privind examinarea mărcii care a scăzut la termenul de 30 de zile, sau noul termen de 30 de zile pentru a formula un punct de vedere pentru OSIM, atunci când nu se îndeplinesc condițiile de înregistrare a mărcii.

Prin modificările aduse de Legea nr. 112/2020 se lărgește orizontul privind înregistrarea unei mărci, care acum poate fi de tip marcă sonoră, hologramă, în mișcare, dar și multimedia. Totodată, procedurile OSIM vor funcționa după modelul european (EUIPO) promovând termene similare privind opozițiile și termenele de plată a taxelor.