+40 745 160 163

Fonduri europene, Brevete, Mărci

Brevete, mărci și inovație în fonduri europene

Cercetarea și inovarea creează oportunități de investiții care permit realizarea de produse și servicii noi sau îmbunătățite, conducând la creșterea competitivității și a gradului de ocupare a forței de muncă.

Acesta este motivul pentru care Planul de investiții pentru Europa, prin Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), investește atât de mult în proiecte de inovare și IMM-uri.

Deoarece fondurile UE și alte fonduri publice sunt limitate comparativ cu nevoile de investiții ale economiei europene, este esențială mobilizarea de investiții private. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea (CDI) reprezintă unul dintre sectoarele prioritare vizate de FEIS.

În acest context, nu sunt de trecut cu vederea toate categoriile de fonduri deschise și care pun accentul pe inovare.

Legea de modificare a programului Start-Up Nation a fost aprobată deja și se aduc numeroase schimbări față de anii precedenți. Dincolo de imposibilitatea vânzării integrale a companiei, criteriile de inovație sunt mai dure.

Astfel, la criterii de evaluare, inovația e importantă, are 10 puncte și trebuie să însemne parteneriate cu universității, institute de cercetare sau folosirea unui brevet de invenție deținut deja de unul dintre asociați.

Inovare (maximum 10 puncte) – față de edițiile anterioare, în acest an vor primi punctaj în cadrul acestui criteriu întreprinderile care la data depunerii cererii de rambursare „prezintă un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul trebuie să folosească pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor”

Fonduri europene pentru IMM-uri care inovează în domeniul tech

AM POC și Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) au lansat spre consultare publică ghidul aferent Acțiunii 2.2.1 ”Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat este cuprinsă între 1-5 milioane de euro, la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis care nu pot depăși 200.000 euro.

În cadrul apelului de proiecte, se pot depune propuneri de proiecte cu aplicabilitate în următoarele domenii: e-sănătate, tranzacții electronice, Big data, IoT, smart city/smart village, Cyber security, Inteligență artificială, e-guvernare – Digitizarea administrației publice, Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC; întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC; consorții formate din entitățile definite mai sus (oricare dintre cele două); întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România.

Programul de finanțare Innotech Student 2020 a fost lansat și tinerii pot obține finanțări între 40.000 și 100.000 de euro din fonduri europene ca să deschidă afaceri, programul începând din 22 iulie 2020 și se desfășoară până în 7 octombrie 2020.

Prin urmare, toate programele de fonduri europene indicate pun accent și valorifică în mod concret inovarea și implicit, proprietatea intelectuală. Cu o experiență profesională bine consolidată în aceste domenii, noi suntem aici pentru a vă oferi consultanță și asistență completă în protejarea inovației și cercetării prin protejarea acestora prin intermediul brevetelor și mărcilor comerciale.