+40 745 160 163

Tranzacțiile privind proprietatea intelectuală

Proprietatea intelectuală joacă un rol esențial în afaceri în general dar și în aspectele tranzacționale care sunt esențiale pentru creșterea afacerii.  În ciclul de creativitate intelectuală, există o tendință din ce în ce mai mare de a pune accentul nu doar pe „crearea” și „protecția”, ci și pe „utilizarea” Proprietății Intelectuale (Intellectual Property – IP) – brevete, desene, mărci comerciale etc. În implementarea tranzacțiilor IP, aportul juridic este indispensabil, însă obiectivul final nu poate fi atins fără a utiliza și flerul de business.

Un acord de licență este un acord între titularul unui drept de proprietate intelectuală (IP) și o altă persoană care este autorizată să utilizeze acele drepturi, contra plății unui preț convenit (remunerație sau redevență). Prin acest tip de acord se poate negocia utilizarea mai multor drepturi acordate prin brevet, desene, know-how tehnic, marcă comercială, marketing specializat sau drepturi de autor.

Titularul de drepturilor de proprietate intelectuală și beneficiarul stipulează scopurile specifice pentru care vor fi utilizate sau vândute drepturile de proprietate intelectuală (IP) și cel mai frecvent se negociază limitele teritoriului sau durata de timp pentru care funcționează acest acord. Licențierea nu înseamnă achiziționarea unui produs doar pentru revânzare sau păstrarea dreptului de proprietate asupra activelor IP, ci mai degrabă se face plata pentru a obține un drept exclusiv și legal de a-l folosi sau vinde.

Tranzacțiile de proprietate intelectuală pot fi o modalitate excelentă de creștere a activelor unei întreprinderi, mai ales în cazul acelora care nu folosesc produse sau servicii proprii dezvoltate pe piață. În funcție de tipul activului de proprietate intelectuală, se poate opta, de obicei, dintre următoarele: licențiere tehnologică de brevete sau desene, licențe pentru mărci comerciale, acorduri de franciză, licență pentru drepturi de autor.

De exemplu, un acord de franciză (sau franchising), permite o extindere rapidă și descentralizată a unei afaceri susținute de activele de proprietate intelectuală (IP). Acordul transferă drepturile de utilizare și vânzare a activelor IP, inclusiv mărci comerciale, brevete, desene sau know-how pentru o perioadă determinată de timp și contra plății unei taxe (redevență).

În ceea ce privește tranzacțiile de proprietate intelectuală în general, este foarte important, pe de o parte, o diligență adecvată, ceea ce înseamnă evaluarea stării portofoliilor de proprietate intelectuală pentru a crește transparența acordului și informațiile disponibile și pentru a îmbunătăți procesul de licențiere. Diligența cuvenită în contextul proprietății intelectuale ar trebui să includă un audit îndreptat spre identificarea și evaluarea riscurilor asociate cu o tranzacție și luarea în considerare a acțiunilor necesare, dacă există, pentru a face față acestui risc. Diligența ajută inclusiv la stabilirea valorii corespunzătoare a activelor înainte de finalizarea tranzacției. De asemenea, oferă cumpărătorului suficiente informații pentru a permite finalizarea tranzacției cu privire la activele vizate.

Dar, pe de altă parte, este primordială vigilența constantă: odată ce brevetul sau orice alt drept de proprietate intelectuală este licențiat, este important vigilența și efectuarea demersurilor împotriva oricui ar putea să folosească greșit invențiile sau marca dumneavoastră, de exemplu.

Fiecare tip de proprietate intelectuală (de exemplu, brevete, marcă comercială, drepturi de autor, secrete comerciale) are propriile capcane. Un avocat calificat în domeniul proprietății intelectuale vă va ajuta să navigați cu succes în diligența cuvenită pentru fiecare tip de proprietate intelectuală și vă va ajuta să beneficiați la maxim de vânzarea sau achiziția dvs. de proprietate intelectuală.