+40 745 160 163

Cum înregistrez un Brevet European?

Pentru a vă proteja produsul sau procesul inovator în Uniunea Europeană (UE), vă puteți adresa Oficiului European de Brevete (EPO) pentru un brevet european. Un brevet european funcționează ca un pachet de brevete naționale. Solicitarea separată a unui brevet pentru fiecare din țările UE vă poate costa în jur de cel puțin 20.000 EUR, însă o cerere pentru un brevet european unitar va costa cu siguranță mai puțin, aproximativ 6.000 EUR constând în taxele Oficiului. Datorită simplificării procedurii, nu va trebui să traduceți brevetul unitar în diferite limbi, trebuie doar să fie redactata cererea precum și documentele necesare (abstract, decriere, revendicări) într-una din limbile engleză, franceză sau germană. Nici nu va trebui să țineți cont de diferitele reguli din fiecare stat, ceea ce va reduce sarcina administrativă pentru orice categorie de solicitant.

Dar mai întâi, “Ce este un brevet?”

Ideile originale și munca creativă sunt active care pot avea o valoare comercială în același mod ca și bunurile materiale. Pentru a proteja ideile și inovațiile, puteți solicita înregistrarea diferitelor drepturi de proprietate intelectuală, printre care se numără și brevetele.

Brevetele protejează invențiile tehnice, acestea fiind valabile în anumite țări, pentru o anumită perioadă.  Protecția conferită de brevet vă oferă dreptul de a împiedica terții să exploateze invenția fără permisiunea dumneavoastră. Înainte de a solicita un brevet (european), vă recomandăm să efectuați o cercetare prealabilă, pentru a verifica dacă invenția dumneavoastră nu există deja.

Solicitarea unui brevet european

Puteți solicita un brevet european pe diferite căi. În funcție de invenția dumneavoastră și de piețele în care operează compania dumneavoastră sau în care doriți să operați, puteți formula pentru început o cerere națională (în propria țară). În această situație, brevetul dvs. național poate constitui baza unui brevet UE.

Un alt mod de a depune cererea și cel mai des utilizat este să înregistrați cererea dvs. direct la Oficiul European de Brevete (OEP). În acest caz, săriți peste etapa legată de brevetul național și să solicitați direct protecția la nivel european pentru brevetul dvs. Limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete sunt engleza, franceza și germana. Dacă cererea dvs. nu se află într-una din aceste limbi, o traducere este obligatorie.

În primul rând, imediat după depunerea cererii urmează o examinare formală, adică Oficiul verifică dacă toate informațiile și documentația au fost livrate corect, astfel încât cererea să poată primi o dată de depunere. Între timp, se întocmește un „raport de cercetare europeană” care listează toate documentele disponibile Oficiului relevante pentru a dovedi inventivitatea brevetului dumneavoastră. Această cercetare se bazează pe revendicările brevetului dar ia în considerare și descrierea și desenele din cererea dumneavoastră. După finalizarea raportului de cercetare, acesta este trimis solicitantului împreună cu o copie a oricăror documente citate și un aviz inițial cu privire la invenție. Dacă cererea de brevet îndeplinește toate cerințele aceasta este publicată împreună cu raportul de cercetare, în termen de aproximativ 18 luni de la data înregistrării.

După publicare, solicitanții au la dispoziție 6 luni pentru a decide dacă vor să continue cu cererea lor, prin solicitarea examinării de fond. În mod alternativ, un solicitant care a cerut deja examinarea, va fi invitat să confirme continuarea cererii.

Comisia de examinare va decide dacă un brevet poate fi acordat, sens în care va emite o decizie. Decizia de acordare are efect la data publicării.

După acordarea și validarea brevetului dvs. încă nu vă puteți simți complet în siguranță întrucât de la momentul publicării, terți se pot opune acordării brevetului dumneavoastră într-un termen de 9 luni de la publicare, însă procedurile de opoziție le vom dezbate într-un nou articol.

Așadar, dacă vă întrebați dacă invenția dvs. este brevetabilă sau nu, respectiv dacă este oportun să optați pentru un brevet european, nu ezitați să ne contactați.