+40 745 160 163

Marca_cepoatefiinregistrat
Marca_cepoatefiinregistrat

Ce poate fi înregistrat ca marcă?

O marcă a UE poate consta din orice semne, în special cuvinte (inclusiv nume personale), desene sau modele, litere, cifre, culori, forma produselor, ambalarea produselor sau chiar sunete.

În mod sigur, primul și cel mai important pas în protejarea afacerii dvs. este să luați decizia de a înregistra marca dvs. comercială. Dar, înainte de a face acest lucru, trebuie să știți și să fiți conștienți de cerințele privind înregistrarea unei mărci comerciale.

Până la 1 octombrie 2017, era absolut necesar să fie îndeplinită condiția de reprezentare grafică pentru o cerere de marcă comercială. Cu toate acestea, ca urmare a Regulamentului de modificare (UE) 2015/2424, atât timp cât marca dvs. comercială poate fi reprezentată prin formate acceptate, cererea de marcă poate fi trimisă fără să fie necesară reprezentarea grafică.

În funcție de ceea ce doriți să protejați (un cuvânt, o figură, o culoare etc.), aveți diferite opțiuni de înregsitrare a mărcii.

Mărcile trebuie să fie capabile să distingă mărfurile și serviciile. Pentru a fi eligibilă pentru înregistrare, marca dvs. trebuie să fie distinctivă și nu ar trebui să descrieți ceea ce vindeți. Mai jos veți citi o listă cu cele mai importante cerințe.

Marca trebuie să aibă caracter distinctiv

Consumatorii ar trebui să poată recunoaște semnul dvs. pentru ceea ce este și ar trebui să vă distingă de alte companii de pe piață, astfel încât să vă puteți proteja și să vă construiți identitatea și valoarea brandului. Distinctivitatea conduce la îndeplinirea celei mai importante funcții a unui brand, și anume capacitatea de a distinge produsele și serviciile unui agent economic de cele ale altor agenți economici. O marcă este lipsită de caracter distinctiv atunci când nu îndeplinește această funcție, iar lipsa caracterului distinctiv poate rezulta și din aspectele enumerate în alte motive absolute de refuz.

Dacă o companie dorește să se identifice doar cu un singur caracter, este necesară adăugarea unui element figurativ (logo). De exemplu, marca comercială europeană înregistrată “f” deținută de Facebook, Inc., 009724774 – F.

De asemenea, ca o cerință suplimentară, o marcă nu trebuie să fie compusă exclusiv din semne sau indicații utilizate în mod obișnuit, cum ar fi specia, calitatea, cantitatea, destinația, originea geografică etc.

Marca nu trebuie să descrie ceea ce vindeți

Marca dvs. comercială nu trebuie să creeze un monopol asupra unui semn care descrie pur și simplu bunurile și / sau serviciile pe care le oferiți. Aceste semne ar trebui să rămână disponibile pentru toată lumea: pentru dvs. și concurenții dvs.

Marca nu trebuie să fie constituită exclusiv din forma produsului

Dacă forma produsului este impusă prin natura sa sau dacă este necesar să se obțină un rezultat tehnic care conferă o valoare substanțială produsului, acesta nu poate fi singurul obiect al protecției unei mărci. De exemplu, cărămida LEGO a fost anulată în cauza C-48/09.

Marca comercială nu trebuie să inducă în eroare asupra originii, calității sau naturii produselor

În special, marca nu trebuie să conțină elemente care ar putea să se refere la un alt tip de produs, cauzând astfel consumatorului să inducă în eroare. De exemplu, nu putem înregistra marca “pește” pentru produsele din carne de pui, deoarece consumatorul va fi indus în eroare crezând că va cumpăra carne de pește în loc de carne de pui.

O marcă comercială nu trebuie să fie contrară ordinii publice, bunelor moravuri sau să conțină elemente de valoare simbolică mare sau simboluri religioase

Acest motiv absolut de refuz se referă la faptul că formarea unei mărci nu trebuie să includă insulte, cuvinte sau imagini obscene, incitări sau indicații care pot perturba sau afecta ordinea publică sau bunele moravuri.

De asemenea, simbolurile religioase (cruci, icoane, imagini ale personalităților religioase etc.) sau elemente de mare valoare simbolică nu ar trebui să fie regăsite în marcă comercială.

Elemente care necesită o autorizație specială

Nu pot fi utilizate reproduceri sau embleme de embleme, steaguri și culori, insigne, ecusoane, semne heraldice etc. în conținutul mărcii sau în activitatea comercială, fără consimțământul autorității competente sau al titularului dreptului.

Pentru a nu avea dubii cu privire la motivele absolute de refuz, vă recomandăm să ne contactați pentru îndrumare profesională.]