+40 745 160 163

Indicația geografică și mediul afacerilor

Vă aduceam la cunoștință într-un articol anterior ce presupune când două mărci aparent similare coexistă în mediul afacerilor. Acest articol este pentru a vă informa ce importanță au de această dată, indicațiile geografice în afaceri.

Probail întrebarea care vă vine în gând este cât de relevante sunt indicațiile geografice în business-ul meu? Consumatorii au devenit din ce în ce mai atenți la originea geografică a produsului și sunt tot mai interesați de caracteristicile specifice prezentate a produsului pe care îl achiziționează. În unele cazuri, locul orginii, sugerează consumatorului că produsul are o calitate particulară sau caracteristici direct proporționale cu valorile după care aceștia se ghidează în viața de zi cu zi.

În consecință, indicațiile geografice acționează ca diferențiatori de produse pe piață, permițând consumatorilor să facă distincția între produsele cu caracteristici de origine geografică și altele fără aceste caracteristici.

Indicațiile geografice pot constitui un element-cheie în dezvoltarea brandurilor colective pentru produsele de calitate legate de origine.

Care sunt avantajele în business de o obține protecție pentru o indicație geografică? Protecția unei indicații geografice le permite celor care au dreptul să utilizeze indicația să ia măsuri împotriva altor persoane care o utilizează fără permisiune și care beneficiază de reputația sa. Reputația unei indicații geografice reprezintă un bun valoros, intangibil și colectiv. Dacă nu este protejat, bunul respectiv ar putea fi folosit fără nicio restricție și valoarea lui ar putea fi diminuată, s-ar putea chiar pierde.

Protejând indicația geografică este de asemenea un mod de a preveni înregistrarea indicației ca marcă de o a treia parte și totodată minilamizezi riscul ca aceasta să devina pur și simplu un termen generic.

În general, indicațiile geografice însoțite de un management solid al business-ului pot aduce cu ele:

  • Avantaje competitive
  • Valoarea mult mai mare a produsului
  • Creșterea oportunităților de export
  • Un brand puternic

PROTEJEAZĂ-ȚI INDICAȚIA GEOGRAFICĂ ACUM!

Vom fi alături de tine pe tot parcursul acestui demers.

Sursa: WIPO