+40 745 160 163

design industrial
design industrial

Curiozități despre design-ul industrial

1. Ce este design-ul industrial?

În sens legal, un design industrial reprezintă aspectul ornamental sau estetic al unui articol. Un design industrial poate consta în elemente tridimensionale, cum ar fi forma unui articol sau două elemente dimensionale, cum ar fi modele, linii sau culori.

2. Ce tip de protecție oferă un design industrial?

În principiu, titularul unui desen, model industrial înregistrat,  al unui brevet de invenție are dreptul de a împiedica terții să creeze, să vândă sau să importe articole care poartă sau conțin un desen, model care reprezintă o copie sau o copie substanțială a desenului sau modelului protejat, astfel de acte sunt întreprinse în scopuri comerciale.

3. Care este diferența dintre un drept de design industrial și un brevet?

Un drept industrial de design protejează doar aspectul sau caracteristicile estetice ale unui produs, în timp ce un brevet protejează o invenție care oferă o nouă soluție tehnică unei probleme. În principiu, dreptul de desen sau model industrial nu protejează caracteristicile tehnice sau funcționale ale unui produs. Astfel de caracteristici ar putea, totuși, să fie protejate printr-un brevet.

4. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru obținerea protecției desenelor și modelelor industriale?

În funcție de legile aplicabile, desenele industriale create independent trebuie să îndeplinească unele sau toate criteriile următoare: noutatea / originalitatea.

Evaluarea noutății și a originalității variază de la o țară la alta. În general, un design industrial este considerat nou , dacă nu a fost anterior dezvăluit publicului și poate fi considerat original dacă diferă în mod semnificativ de desenele sau combinațiile cunoscute ale elementelor de design cunoscute.

5. Cum sunt desenele și modelele industriale relevante pentru afacerea mea?

Proiectele industriale fac un produs atractiv și atrăgător pentru clienți. Design-ul determină alegerea consumatorului: apariția unui produs poate fi un factor-cheie în decizia de cumpărare a consumatorului. Cu alte cuvinte, succesul sau eșecul unui produs se pot baza, cel puțin parțial, la modul în care acesta pare. Prin urmare, desenele industriale pot fi foarte importante atât pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), cât și pentru companiile mai mari, indiferent de sectorul lor de activitate