+40 745 160 163

Proprietatea intelectuală în business

Fie că este vorba despre proprietate industrială, opere artistice sau strategii comerciale, orice proprietar ar trebui să ia în considerare faptul că protejarea bunurilor din timp este de o importanță capitală, mai ales dacă ne raportăm la o economie bazată pe conceptele cu conținut digital. Potențialul unui business este asigurat de doi factori cheie: brandingul și proprietatea intelectuală. Majoritatea se gândește la proprietatea intelectuală, abia atunci când afacerea funcționează corespunzător așteptărilor, dar adevărul este că aceasta are capacitatea de a genera venituri chiar din momentul în care ia naștere.

Ce este dreptul de proprietatea intelectuală?

Dreptul de proprietate intelectuală se aplică propriilor creații, descoperiri sau invenții și oferă un avantaj pe piață față de competiție. Conform europa.eu, acesta se împarte în trei categorii și acoperă atât activele corporale (cele fizice, tangibile), cât și pe cele necorporale (intangibile, precum brandurile):

  • Proprietatea industrială (mărci înregistrate, brevete, plante noi, indicații geografice și desene industriale),
  • Opere artistice protejate de drepturile de autor (lucrări literare, muzică, software, creații publicitare)
  • Strategii comerciale (secrete comerciale, acorduri de confidențialitate).

Cum poți proteja dreptul de proprietate intelectuală?

După cum am menționat în articolul ”Design rights VS Copyright”, drepturile de proprietate intelectuală sunt de trei feluri: dreptul de autor, marca înregistrată și brevetul. În continuare, vom vorbi despre aceste drepturi și cum pot fi ele folosite.

Dreptul de autor oferă posibilitatea de a controla tot ceea ce se întâmplă cu opera dumneavoastră. Astfel că pentru operele literare sau cele artistice se vor folosi regulile de citare antiplagiat, dacă se dorește expunerea unor părți din respectivele lucrări. Același lucru se întâmplă și cu produsele muzicale întrebuințate pe canale de social media, precum Youtube sau cu creațiile publicitare și de multimedia. De exemplu, dacă se dorește imitarea unui format de emisiune de divertisment acest lucru trebuie știut și de creatorii produsului original. Astfel că, orice autor cu drepturi controlează difuzarea și distribuția conceptului său.

Mărcile înregistrate asigură protecție numelor, evitând astfel apariția pe piață a două branduri cu același nume. Un exemplu dat produselor de îngrijire a părului ar fi „Herbal essences”, concurent al aceluiași tip de produs numit „Fruit essence”. Acestea nu ar fi putut purta, cu siguranță, același nume, însă similitudinea este evidentă.

Drepturile asupra designului se referă la aspectul estetic al unui produs, fie că este vorba despre unul tangibil (de exemplu ambalajul produsului Herbal essences despre care am vorbit anterior) sau unul intangibil, cum ar fi aspectul site-ului pe care se găsește același produs (https://herbalessences.com).

Acordurile de confidențialitate protejează secrete pe care concurența nu trebuie să le afle în nicio circumstanță. Un exemplu concludent este rețeta băuturii răcoritoare Coca-Cola, păstrată de mai bine de un secol într-un seif și cunoscută de doar doi dintre angajații companiei.

Brevetul de soi se aplică noilor specii de plante descoperite care îndeplinesc anumite condiții. Acestea trebuie, categoric, să fie noi și distincte, omogene, stabile și să poarte o denumire generică pentru a putea fi recunoscută.

Contrafacerea și pirateria

Contrafacerea este o activitate ilegală de realizare a unor produse care imită ceva ce este original și protejat prin drepturi de proprietate intelectuală. Se aplică în special bunurilor tangibile și are ca scop înșelarea cumpărătorului prin promovarea bunului respectiv ca fiind unul autentic. Pirateria este de mai multe tipuri, în funcție de produs: muzicală, cu produse fizice, în mediul online și cea software.

Dacă în cazul contrafacerii nu ne putem ghida în mare parte decât pe propria intuiție, comparând produsele între ele, pirateria este mult mai ușor de împiedicat cu ajutorul watermark-ului digital – adică  prin plasarea unei informații ascunse în text, imagini și date audio sau video.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt cele care apără rezultatul creativității, ingeniozității și iscusinței umane. Acestea nu au o substanță materială și de aceea majoritatea afacerilor nu iau în considerare protejarea lor, deși ultimii ani au evidențiat că valoarea unui brand, precum este Apple poate fi cu mult mai mare decât valoarea unui bun tangibil. De asemenea, aceste drepturi sunt deosebit de importante în cazul vânzării sau al unei francize.