Proprietatea intelectuală în business

Proprietatea intelectuală în business

Fie că este vorba despre proprietate industrială, opere artistice sau strategii comerciale, orice proprietar ar trebui să ia în considerare faptul că protejarea bunurilor din timp este de o importanță capitală, mai ales dacă ne raportăm la o economie bazată pe conceptele cu conținut digital.