+40 745 160 163

Procedura de înregistrare a unei mărci comunitare

Marca comunitară este un sistem independent de protecție a unui însemn sau element grafic pe întreg teritoriul Uniunii Europene, nesubstituindu-se mărcii naționale sau internaționale. Dacă până în 2016 oficiu Uniunii Europene însărcinat cu înregistrarea mărcilor se numea Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă (OHIM), în urma Regulamentul (UE) nr. 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului privind marca comunitară, intrat în vigoare la 23 martie 2016, oficiul se numește acum Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

Mărcile comunitare sunt reglementate de Regulamentului CE 40/94, iar conform articolului 4 din acest regulament „pot constitui mărci comunitare toate semnele care pot fi reprezentate grafic, în special cuvintele, numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să asigure deosebirea între produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora”.

Care sunt pașii pentru înregistrarea unei mărci comunitare?
Procedura de înregistrare a unei mărci comunitare este în mare parte similară cu cea a înregistrării unei mărci naționale. De reținut că, în cazul în care există deja o marcă națională înregistrată la OSIM, marca se poate înregistra și la nivel comunitar, beneficiind de două protecții. În cazul în care vorbim de o marcă nouă, neînregistrată, aceasta se poate înregistra direct ca marcă comunitară, oferindu-i-se protecție în toate cele 27 de țări ale UE.

1.       Depunerea cererii de înregistrare a mărcii – primul pas este reprezentat de depunerea cererii la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

2.       Perioada de examinare preliminară – în această perioadă sunt analizate condițiile pentru acordarea datei de depozit. Dacă cererea nu îndeplinește toate condițiile pentru acordarea datei de depozit, EUIPO notifică solicitantul acordându-i 2 luni pentru remedierea deficiențelor.

3.       Examinarea de fond – în această etapă se examinează dacă sigla pentru care s-a depus cerere de înregistrare ca marcă, intră sau nu în categoria acelor semne care nu pot face obiectul unui drept exclusiv.

4.       Publicarea cererilor care au trecut de examinarea de fond în „Buletinul Mărcilor UE”. Publicarea se va face nu mai devreme de 30 de zile de la data la care i s-a comunicat solicitantului rezultatul raportului de cercetare documentară.

5.       Perioada de opoziție care este de 3 luni, calculată de la data publicării efectuate de către EUIPO. Astfel, conform art. 41 din Regulamentul CE 40/94, „orice persoană fizică sau juridică, precum şi grupurile de fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori pot depune, după publicarea cererii de marca comunitară, observații scrise la Birou” , precizând motivele conform cărora ar trebui refuzată înregistrarea mărcii.

De reținut că, orice opoziție este condiționată de achitarea unei taxe în valoare de 350 €, indiferent de numărul de motive invocate. Dacă taxa nu este plătită înaintea expirării termenului de opoziție (respectiv, cele 3 luni de la publicarea mărcii) se consideră ca fiind nedepusă.

6.       Examinarea eventualelor contestații (în cazul în care au fost depuse la punctul anterior)

7.       Înregistrare și publicarea mărcii – în cazul în care marca a îndeplinit toate condițiile specificate mai sus. Înregistrarea atrage după sine și plata unor taxe. Taxa pentru o marcă individuală este de 850 de euro pentru o clasă, 900 de euro pentru 2 clase de servicii sau 1300 de euro pentru o marcă colectivă. Taxa suplimentară, pentru o marcă individuală, pentru fiecare clasă peste 3, este de 150 de euro sau 300 de euro pentru o marcă colectivă.

Valabilitatea unei mărci comunitare este de 10 ani, aceasta putând fi reînnoită nelimitat pe perioade de câte 10. Marca comunitară poate fi înregistrată de orice persoană fizică sau juridică care are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau are domiciliul, sediul sau o întreprindere pe teritoriul Uniunii Europene.

Dacă vrei să înregistrezi o marcă comunitară, cere acum o ofertă de preț!