+40 745 160 163

Legislația mărcilor înregistrate pe înțelesul tuturor

Dacă în articolele anterioare am vorbit despre importanța înregistrării unei mărci în contextul unui mediu economic extrem de dinamic, în cele ce urmează vom avea în vedere legislația și pașii de care trebuie ținut cont pentru obținerea, monitorizarea sau reînnoirea siglei.

Mărcile și indicațiile geografice sunt reglementate in Romania de Legea nr. 84/1998, modificată și completată prin Legea 66/2010, iar instituția care se ocupă de înregistrarea acestora este Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Acest proces poate fi făcut de către orice persoană fizică sau juridică, direct sau printr-un mandatar. În cazul în care solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României, împuternicirea mandatarului devine obligatorie.

Primul pas spre înregistrarea unei mărci sau a unei denumiri este completarea unui formular tip în care trebuie să se găsească următoarele informații:
●       solicitarea explicită a titularului sau a delegatului de înregistrare a tipului de marcă;
●       datele de identificare ale solicitantului;
●       o reprezentare grafică a tipului de marcă pentru care dorește înregistrarea;
●       obiectul de activitate, conform Clasificării Internaționale a Mărcilor de la Nisa;
●       dovada achitării taxei de depunere a dosarului de înregistrare a mărcii.

Documentele de înregistrare se depun la registratura OSIM, iar conform Legii nr. 84/1998, odată primită cererea, specialiștii de la OSIM au la dispoziție o lună de zile să verifice dacă documentele îndeplinesc toate condițiile de înregistrare. În cazul în care răspunsul va fi unul afirmativ, dosarului îi va fi atribuită o dată de depozit, iar în caz contrar, solicitantului îi vor fi comunicate lipsurile, urmând ca  în termen de 3 luni să depună documentele lipsă.
După acordarea datei de depozit, cererile de marca se publică în format electronic în maximum 7 zile in Buletinul de Proprietate Industriala, iar în termen de 3 luni, solicitantul are obligația de a achita taxa pentru examinarea în fond. Valoarea acesteia este stabilită în funcție de tipul mărcii și de numărul de clase pentru care s-a solicitat înregistrarea.

Termenul de examinare în fond a unei cereri de către OSIM se efectuează într-un interval de 6 luni de la publicarea acesteia. Dacă în urma examinării cererii, se constată îndeplinirea condițiilor legale, OSIM va înregistra marca în Registrul Mărcilor (care este public). În maximul 2 luni, marca se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, iar OSIM va elibera certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare şi eliberare.

Toți acești pași poți fi simplificați dacă apelezi la o agenție de proprietate industrială care poate să se ocupă de toate demersurile care trebuie inițiate, începând cu reprezentarea în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) pentru depunerea cererii de înregistrare, la redactarea unor opoziții ulterioare, în cazul în care un terț inițiază un proces de înregistrare a unei mărci similare și până la monitorizarea sau reînnoirea acesteia.