+40 745 160 163

Drumul de la înregistrarea mărcii până la primirea certificatului

Indiferent că vorbim despre un nume, un slogan, un element grafic sau un ambalaj, protecția acestora este extrem de importantă, într-un mediu concurențial destul de acerb. Astfel, o marcă înregistrată este un instrument esențial al strategiei de marketing, deoarece consumatorii pot face o distincție clară între un produs sau serviciu care îi oferă o promisiune clientului și restul produselor din aceeași gamă.

Pentru a înregistra o marcă trebuie efectuați anumiți pași, fiind nevoie de cel puțin 6 luni din momentul depunerii cererilor, până la primirea certificatului de înregistrare. Pentru a reduce timpul necesar înregistrării, costurile și complexitatea procedurilor, Agenția TAS asigură cele mai bune soluții în oferirea de consultanță de specialitate în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru înregistrarea unei mărci (națională, comunitară și internațională) sau a unei indicații geografice.

Care este rolul nostru?

Agenția TAS vă va asista și vă va reprezenta în toate procedurile legate de înregistrarea mărcii, oferindu-vă consultanță documentată și punându-vă la dispoziție documentația necesară în vederea obținerii certificatului. Iată care sunt serviciile pe care noi le asigurăm:

 • Vom realiza o cercetare documentată pentru a vedea disponibilitatea mărcii care se dorește a fi înregistrată la OSIM, EUIPO (OHIM) și WIPO;
 • Vom oferi consultanță în ceea ce privește completarea cererii de înregistrare, atât pentru mărci naționale, cât și comunitare sau internaționale și o vom depune la Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sau la organismele internaționale;
 • Vom întocmi contractele de licență și cesiune;
 • Vom monitoriza constant marca înregistrată și vom redacta opoziții și contestații cu privire la cererile de înregistrare a unei mărci similare din partea unor terți;
 • Ne vom asigura că marca sau indicația geografică va fi reînnoită la termen.

Care sunt etapele înregistrării unei mărci?

Conform legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi a indicațiilor geografice, modificată şi completată prin Legea 66/2010, pașii pentru înregistrarea unei mărci sunt:

 1. Depunerea cererii la OSIM;
 2. Verificarea cererii de către OSIM, iar dacă aceasta este completată în mod corect se va atribui o dată de depozit cererii de înregistrare și se va emite o notificare prin care se confirmă constituirea depozitului reglementar;
 3. Publicarea cererii de înregistrare a mărcii în BOPI (Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială) în termen de 7 zile de la depunerea cererii.
 4. Urmează apoi 2 luni pentru eventualele opoziții din partea terților.
 5. În termen de 3 luni de la înregistrare, cererea intră la comisia de examinare, care va decide dacă se admite marca sau nu, iar în acest din urmă caz – OSIM dă un aviz de refuz provizoriu – împotriva căruia se poate formula în termen de 3 luni punct de vedere;
 6. Înregistrarea mărcii și înscrierea acesteia în Registrul Mărcii.
Pentru alte detalii în vederea înregistrării unei mărci sau pentru a beneficia de oferta noastră prin care îți poți înregistra marca cu doar 300 Euro + Taxele OSIM, contactează-ne!