+40 745 160 163

Documente necesare pentru înregistrarea unei mărci la OSIM

Înregistrarea unei mărci la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci presupune mai multe etape și proceduri care trebuie urmate îndeaproape. O marcă oferă exclusivitate asupra folosirii unei denumiri, slogan sau logo și este un instrument eficient de a ne diferenția de imitările concurenților. Dreptul asupra mărcii îi aparține solicitantului care a depus primul, în condițiile legii, cererea de înregistrare.

Primul document de care aveți nevoie pentru înregistrarea unei mărci este formularul sau cererea de înregistrare a acesteia. Această cerere trebuie redactată în limba română și trebuie să conțină următoarele elemente:

 • Datele de identificare a solicitantului (nume, prenume, adresă, telefon, email) sau, după caz, a mandatarului;
 • Detalii asupra mărcii pentru care se solicită înregistrarea:
  • Tipul mărcii:
   • Verbală
   • Figurativă
   • Combinată
   • Tridimensională
   • Sonoră
   • Dinamică
   • Pozițională
  • Felul mărcii:
   • Individuală
   • Colectivă
   • De certificare
  • O imagine cât mai clară a mărcii pentru care este cerută înregistrarea;
  • Denumirea culorilor revendicate;
  • Principalele părți ale mărci care sunt în culori;
  • Transliterarea mărcii sau a unei părți din ea;
  • Traducerea în română a mărcii sau a unei părți din ea;
   • Lista produselor și/sau serviciilor pentru care se solicita înregistrarea mărcii, conform Clasificării Internaționale a Mărcilor de la Nisa;
   • Dovada achitării taxei de depunere și de publicare a cererii de înregistrări a mărcii;
   • Cererea poate să prezinte și anumite mențiuni atunci când marca:
  • Conține una sau mai multe culori revendicate ca elemente distinctive ale mărcii;
  • Este tridimensională sau de alt tip decât verbală și figurativă;
  • Conținea o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii;

 

Cererea completată cu datele care se regăsesc mai sus trebuie depusă la Registratura OSIM, împreună cu o reproducere grafică, o coală de hârtie unde a fost inserat de 5 ori elementul grafic care se regăsește și în cerere.

După ce cererea a fost depusă, veți primi o fișă unde apar toate detaliile care au fost înscrise după care trebuie plătită taxa de înregistrare de 45 de lei. După ce taxa a fost achitată taxa, o copie cu evidența acesteia va fi depusă la registratură. Din acest moment, marca este protejată, însă dreptul de folosire exclusivă a acesteia, solicitantul îl va avea odată cu eliberarea certificatului.

Toate taxele necesare pentru înregistrarea unei mărci pot fi găsite în acest articol.

Certificatul de înregistrare a mărci poate fi obținut în termen de 6 luni de la depunerea cererii de înregistrare. Există și cazuri în care termenul de primire a certificatului poate fi urgentat și redus la jumătate (3 luni), dar cu condiția achitării unor taxe, echivalente cu dublul taxelor de înregistrare și de examinare prevăzute de lege.

Pentru mai multe detalii legate de procedurile de înregistrare și documentație, contactați-ne!